Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In Brabant zijn 23 instellingen aan de slag in de community Publieksdata Brabant om hun kennis op het vlak van werken met publieksdata te vergroten.

Werken met publieksdata

Culturele DoelgroepenModel

In deze verdiepende bijeenkomst verkennen we het werken met publieksdata aan de hand van analyses gedraaid met de landelijke tool Culturele Doelgroepenmodel. 

In deze bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Wat kunnen we ermee? Hoe helpt het ons om meer en een breder publiek te bereiken?
  • Hoe passen we onze programmering en bedrijfsvoering aan?
  • Hoe gebruiken we de diverse publiciteitsmiddelen om het publiek te trekken dat we willen trekken?
  • Hoe leren we ons publiek beter kennen zodat we weten wie we in huis hebben? 
  • Hoe we de dialoog met ze aan kunnen gaan?

Culturele Doelgroepenmodel

Meer weten over Publieksdata?

Neem contact met mij op.