De Gemeente Helmond, CultuurContact, Kunstkwartier, de Zorgboog, Savant zorg, Kunstloc Brabant en BrabantStad houden samen de eerste bijeenkomst over Cultuurparticipatie in het kader van het regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor Helmondse bestuurders en medewerkers in het sociale en culturele domein.

Foto: Peter Verreussel

Ontroering, herkenning, humor, jaloezie, afgunst, ongeloof, liefde…. Alle emoties kwamen voorbij die middag in het verzorgingshuis in Helmond. Op het podium, maar ook in de zaal. Een interactief theaterstuk ‘Respect in huis’ met daarin sketches over het wel en wee van datzelfde verzorgingshuis en anderen. Aanleiding? Er was sprake van pestgedrag onder de bewoners. Bij de voorbereiding van de regisseuse en spelers kwamen meer verhalen naar boven van bewoners en personeel. Verhalen over discriminatie en de last voor mantelzorgers bijvoorbeeld. Doel van de voorstelling: het gesprek op gang brengen. En dat is precies wat het stuk deed. Ook in de weken na de uitvoering is het onderwerp ‘respect’ en alles wat daarmee samenhangt nog vaak ter sprake gekomen bij bewoners en personeel. Zou een mailtje of protocol hetzelfde effect hebben gehad?

We gaan met elkaar aan de slag om heel Helmond gelukkig te maken door de kracht van kunst en cultuur in te zetten. Kunstzinnige activiteiten of culturele voorstellingen hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van participatie. Het brengt mensen samen en zet aan tot dialoog. Toch worden kunst en cultuur niet snel als middel bij de aanpak van vraagstukken in het sociaal domein ingezet. Wij hopen daar verandering in te kunnen brengen door elkaar te informeren en inspireren aan de hand van goede voorbeelden en nieuwe ideeën.

Programma

13.00: Inloop met lunch

13.30: Plenaire opening door dagvoorzitter Kim van Uden en sprekers

14.40: Werksessie: aan de slag met vier kunstenaars rondom een vraagstuk uit het sociaal domein

16.00: Pitches en stemmen

16.45: Afsluiting en borrel

Let op: De plenaire opening is online via een live-stream te volgen. Het live programma in de Cacaofabriek is voor genodigden. 

Opening

Onder leiding van dagvoorzitter Kim van Uden worden we meegenomen langs enkele bijzondere voorbeelden van cultuurparticipatie van de afgelopen jaren. Want er gebeurt veel in Helmond, ook tijdens de coronacrisis zat men niet stil. Daarna gaan Sjaak Langenberg en Rosé de Beer (social designer) en Wilbert de Groot (ORO) in gesprek over de samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein.

Werksessie: hoe zetten we cultuurparticipatie in bij dit actuele Helmondse vraagstuk?

We gaan in vier groepen aan de slag onder leiding van kunstenaars Tahne Kleijn, Juul DijkmeijerAlmar Sinte Maartensdijk en John van der Sanden. Tijdens deze creatieve sessie werken we aan een concreet voorstel hoe we cultuurparticipatie in kunnen zetten bij een actueel Helmonds vraagstuk.

Pitches: wie krijgt budget en kan aan de slag?

De vier groepen presenteren de voorstellen die zijn ontwikkeld in de werksessies. De Gemeente Helmond stelt budget beschikbaar om meteen hiermee aan de slag te kunnen gaan. Wie krijgt de meeste stemmen en kan dit idee gaan uitvoeren in Helmond?

Afsluiting

Na een korte plenaire afsluiting is er de mogelijkheid om nog wat te drinken bij de Cacaofabriek.

BrabantStad

Brabant is de regio van kennis en innovatie. Creativiteit is daarin van essentieel belang. Daarom bouwen we samen met makers aan een sterk kunst- en cultuurklimaat. Dit doen we aan de hand van ons culturele regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ waarin we onze ambities, doelen en acties hebben verwoord. BrabantStad is het netwerk van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Kunstloc Brabant zorgt voor de operationalisering van het regioprofiel Brabant.

Meer weten over deze bijeenkomst?

Neem contact met mij op.