Dit is hét moment voor projecthouders om hun subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2020 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt.

Van 21 t/m 27 september is de derde en laatste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Dat doe je door in te loggen in het  digitale aanvraagsysteem  en de benodigde documenten te uploaden.

LET OP:  Na indienen ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.

Subsidieplafond in zicht

In de eerste en tweede ronde van dit jaar werd er al voor bijna €3,5 miljoen aan subsidie aangevraagd. In totaal is er is tot nu toe ruim €1,5 miljoen toegekend aan 32 projecten.

Het resterende beschikbare budget is slechts €272.479. Dat betekent dat er in deze ronde nog maar enkele aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Niet het tijdstip, maar de dag waarop een aanvraag wordt ingediend is leidend. Indien een subsidieaanvraag bij binnenkomst nog niet formeel volledig is, geldt de dag waarop de subsidieaanvraag alsnog volledig wordt gemaakt als datum van binnenkomst.

De belangrijkste informatie op een rij

Impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

Meer over de subsidie impulsgelden