Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

professor of Cultural Economy - University of South Australia

Graag willen wij met je in gesprek over kunst en cultuur in relatie tot zijn bijdrage aan onze economie. In de afgelopen decennia is de economische waarde de belangrijkste legitimatie voor cultuurbeleid en overheidsinvesteringen geworden. Het heeft de culturele sector zelf zover gekregen zijn impact uit te drukken in cijfers, data en kpi’s. Maar als we uitzoomen: helpt of schaadt het economisch idioom? En is nu – nu we opkrabbelen uit de coronacrisis – het moment om de bakens te verzetten? Justin O’Connor zal de inleiding van deze bijeenkomst verzorgen.

 

Laat je alvast inspireren door het essay van Justin O'Connor

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant ontwikkelt zich tot kennis- en ontwikkelcentrum voor kunst, cultuur en creativiteit. We stimuleren daarbij meer (inter)nationaal onderzoek, debat en dialoog over de rol van creativiteit en cultuur, de positie van de culturele sector en de weerslag in cultuurbeleid. Deze expertmeeting organiseert Kunstloc Brabant in samenwerking met Avans Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt).

Dit is een besloten bijeenkomst. 

Inloop vanaf 13.30 uur. We sluiten af met een borrel. 

Voertaal: Engels

Meer weten?

Neem contact met me op.