We consumeren meer en meer, en met veel gemak bestellen we online. Pakketjes worden de volgende dag bezorgd, of zelfs al binnen een paar uur. Welke ruimtelijke impact mag dat hebben? Welke eisen en ambities stellen we aan de logistieke bedrijventerreinen? Kan het ook anders dan die grote, grijze dozen langs de snelweg? Hoe maak je een duurzaam logistiek landschap, met meerwaarde voor stad en land? Begin 2020 zijn vier ontwerpteams aan de slag gegaan met het thema ‘verdozing’ van ons landschap. Zij zijn geselecteerd uit de inzendingen van de ontwerpwedstrijd Out of the Box. De vier teams geven met hun visie nieuwe ideeën voor ons logistiek landschap van de toekomst.

Later in juli tonen de vier teams hun ontwerpen worden middels een fysieke, reizende expositie. Alles om inspiratie te bieden en het debat over het logistiek landschap van de toekomst verder aan te jagen. De expositie wordt op 21 augustus in de Tilburgse LocHal geopend met een presentatie- en debatavond. Onder andere de Tilburgse wethouder Berend de Vries, directielid van Provincie Noord-Brabant Jeroen Smarius en programmamanager Luc de Vries van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reflecteren op de visie en ideeën van de ontwerpers. De expositie is te zien t/m 1 september.

In verband met de coronamaatregelen is deze debatavond op uitnodiging. Maar we willen iedereen uitnodigen online deel te nemen en input te leveren voor de discussie via de Facebook-pagina van Omroep Tilburg. De avond wordt online uitgezonden via Omroep Tilburg.

Ben je geïnteresseerd om de expositie ook op jouw locatie tentoon te stellen? Neem contact op met Claudia van CAST (ClaudiaAarts@castonline.nl) of Netty van Kunstloc Brabant (netty.vandekamp@kunstlocbrabant.nl) om te overleggen wat er mogelijk is.

Lees meer over Design Challenge 'Out of the Box

De design challenge is een initiatief van CAST, en werd georganiseerd in samenwerking met Vereniging Deltametropool en Kunstloc Brabant.

Meer weten over de expositie Design Challenge 'Out of the Box?

Neem contact met mij op.