In drie wonderlijke kamers maken Paul Bogaers, Ton de Gauw en Wijnand van Lieshout ‘het onzichtbare zichtbaar’, rondom thema’s als liefde, dood etc. 

Wunderkammer: het magische object

Drie ‘Wunderkammers’ – met ieder een eigen sfeer –  tonen curieuze verzamelingen en kunstwerken van Paul Bogaers (Tilburg, 1961), Ton de Gouw (Kaatsheuvel, 1949) en Wijnand van Lieshout (Tilburg, 1940). Deze kunstenaars ontmoeten elkaar in hun fascinatie voor gevonden voorwerpen, etnografica en cultureel erfgoed waarin zij de “poëzie van de vergankelijkheid” herkennen. Maskers, paspoppen, kleine kastjes en allerhande bric-à-brac herleven in hun handen tot bezielde kunstobjecten. De tentoonstelling is een lofzang op hun gemeenschappelijke, creatieve bron: het ‘object trouvé’.

Deelnemende kunstenaars

Paul Bogaers
Het werk van Paul Bogaers ontstaat vanuit zijn verzamelingen. Foto’s, knipsels, ansichtkaarten, objecten, naturalia en op straat gevonden voorwerpen worden tot een nieuwe samenhang gebracht. Vroeger tweedimensionaal, tegenwoordig vooral in sculpturen en installaties; de collage-methode vormt de rode draad in Bogaers’ veelzijdige oeuvre. Elementen uit verschillende werelden en domeinen komen hierin samen tot een nieuwe, niet eerder geziene werkelijkheid. Bogaers’ Wunderkammer toont een deel van diens verzameling etnografica, en een aantal werken die daar in meer of mindere mate door geïnspireerd zijn. De Afrikaanse rituele objecten fascineren hem in hun streven om het onzichtbare zichtbaar te maken, en hebben hem ertoe gebracht de stap naar ruimtelijk werk te zetten.

Ton de Gouw 
Vreemd gegroeide stukjes hout,metalen of textiele onderdelen van iets groots dat ooit was, natuurstenen en kristallen: voor Ton de Gouw staat dit voor de allesomvattende en ook spirituele natuur. Hij schuift, stapelt, vervangt en laat zijn verbeelding erop los. Dit resulteert in wonderlijke objecten, poppen en collages met verwijzingen naar oude mythen, kinderlijke symbolen en fantasievolle verhalen. Zo’n proces kan soms jaren duren. In zijn poëtische kijk op de wereld kan alles staan voor iets anders. De kunstenaar noemt het zelf “dromen met de ogen open.” Niet voor niets is Ton de Gouw ook dichter, onder het pseudoniem Anton Kleinebeeckx.

Wijnand van Lieshout
Als kind verzamelde Wijnand van Lieshout filmplaatjes van Bubble Gum; Greta Garbo, Roy Rogers. Later, als kunstenaar, richt zijn verzameldrift zich op zaken die verval en vergankelijkheid uitstralen. In de jaren zeventig maakt hij geënsceneerde foto’s met zijn verzameling als basis. Hij won diverse kunstprijzen en groeide uit tot een bekende Nederlandse fotograaf. Tegenwoordig liggen zijn woning en diverse opslagplaatsen vol met rariteiten, kleding, meubels en oude gebruiksvoorwerpen. Rekwisieten, noemt Van Lieshout ze. Een dikke laag stof, die als een jasje een voorwerp bedekt, laat hij bewust jarenlang ‘rijpen’. Vooral ‘s nachts verwerkt hij deze spullen in prikkelende tableaus over aftakeling, erotiek, oorlog en decadentie. Vroeger soms schokkend, tegenwoordig vaker feëriek of dromerig.

Aanmelden voor de livestream van de opening

De opening van de expositie vindt plaats op donderdag 17 december van 16.30 tot 18.00 uur. Vanwege corona mogen er niet meer dan 30 mensen in de LocHal aanwezig bij de opening. Daarom zal deze ook via een livestream, verzorgd door Omroep Tilburg, te volgen zijn. Wil je aanwezig zijn bij deze online opening van de expositie, meld je dan hieronder aan voor de livestream.

Hoe werkt het?
Als je je hebt aangemeld ontvang je een dag voor aanvang van de livestream een mail met een link en verdere instructies. Je hebt alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding. 

Kunstloc Exposities

In de expositieruimte in de LocHal biedt Kunstloc Brabant inspirerende kunstenaars en initiatieven een podium. Zo willen we de kracht van kunst en cultuur en het belang van verbeelding voor de samenleving zichtbaar maken. ‘Wunderkammer maakt ‘het onzichtbare zichtbaar’ rondom thema’s als liefde en dood. 

Meer weten over deze expositie?

Neem contact met mij op.