Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In samenwerking met Kunsten 92 stelt Kunstloc Brabant culturele instellingen uit onze provincie in staat meer inzicht en ervaring op te doen met de Fair Practice code. 

Op maat aan de slag met de Fair Practice code

De Fair Practice code speelt een steeds grotere rol in de cultuursector en vraagt om je serieuze aandacht. Ook omdat het prominent op de agenda staat van de fondsen en de politiek voor de komende subsidieperiode.

Met een praktische DIY kit volg je een zelf­gefaciliteerd workshoptraject, waarin je actief en op maat je visie op de Fair Practice binnen je organisatie gaat uitwerken. De workshop opent het (interne) gesprek voor verbeteringen en waardering van je huidige bedrijfsvoering en helpt bij de implementatie van Fair Practice. Het resultaat is een concrete visie, strategie en een plan van aanpak! Deze uitkomsten kunnen worden gedeeld met verschillende stakeholders, en ook worden gebruikt in bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

De Kunst van Brabant benadrukt het belang van de Fair Practice code en hoopt dat veel organisaties met dit aanbod aan de slag gaan.

NB. Voor individuele makers hopen we in het najaar ook een traject aan te bieden. Je interesse daarvoor kun je nu al bij ons kenbaar maken.

Fysieke bijeenkomsten

Om je te helpen en te inspireren bij je individuele traject, organiseren we een startbijeenkomst op maandag 3 april. Daar hoor je meer over nut en noodzaak van de code, delen ervaringsdeskundigen hun inzichten en bouw je aan je netwerk van collega’s die ook met de code aan de slag gaan. 

Er zijn een drietal online colleges voor alle deelnemers over onder andere fair pay en duurzame Inzetbaarheid. Als je de DIY-kit hebt besteld ontvang je voor deze online colleges automatisch een uitnodiging. 

Op maandag 3 juli zullen we tijdens de slotbijeenkomst terugkijken op ieders ervaringen met de inzet van de kit en de bereikte opbrengst. De Fair Practice code is dan meer integraal onderdeel van je denk- en werkwijze en beter geborgd in je financieringsmodel.

Intervisie

Naast bovenstaand programma voor alle deelnemers is er additioneel een intervisietraject voor artistiek en zakelijk leiders, waarvoor je je afzonderlijk moet aanmelden en betalen. Dit traject biedt tijdens drie sessies de mogelijkheid te reflecteren op de eigen stappen die je neemt tijdens het werken met de kit en geeft inspiratie en referentie van trajecten die collega’s lopen. Iedere intervisiesessie komen 2 lopende cases aan bod.

Aanmelden en kosten

Deadline voor aanmelding (voor de gratis bijeenkomst op 3 april) is maandag 27 maart.

Aan de aanschaf van de kit zijn wel kosten verbonden. Deze bedragen € 50,- excl BTW.

Hiervoor zullen we je organisatie een factuur sturen. Benodigde gegevens hiertoe worden gevraagd in het aanmeldformulier.

De kit word je begin april per post toegestuurd.

Aanmelden

Fair Practice Lab Brabant

  • ma 3 april - Startbijeenkomst - 15:00-17:00 uur, aansluitend borrel - Theaters Tilburg, Jacques de Leeuw zaal
  • ma 17 april - Online college #1 - 10:00-11:30 uur
  • ma 15 mei - Online college #2 - 10:00-11:30 uur
  • ma 12 juni - Online college #2 - 10:00-11:30 uur
  • ma 3 juli - Eindbijeenkomst - 15:00-17:00 uur, aansluitend borrel - Theaters Tilburg, Jacques de Leeuw zaal

Kosten voor DIY-kit: €50,- excl. btw 

Aanmelden Fair Practice Lab Brabant

Intervisie

  • ma 1 mei - Online intervisie #1
  • di 30 mei - Online intervisie #2
  • ma 19 juni- Online intervisie #3

In overleg met de deelnemers wordt het tijdstip bepaald. In max 2,5 uur worden per keer 2 casussen besproken.

Kosten voor deelname aan intervisie: € 100,- excl. btw

Aanmelden intervisie

Wil je meer weten over de Fair Practice Code, de Do It Yourself Kit of deze bijeenkomst?

Neem contact met ons op.