Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

17 maart mogen we naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Nu de immense gevolgen van de coronacrisis voor de samenleving en culturele sector zichtbaar worden, is het meer dan ooit van belang om te weten wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn op het gebied van kunst en cultuur. Want juist kunst en creativiteit kunnen een bijdrage leveren aan de uitdagingen die deze crisis met zich meebrengt. Wat valt er te kiezen? 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Kunsten ’92, LKCA, De Kunst van Brabant, DOKc, de Bibliotheek LocHal en Kunstloc Brabant hét landelijke cultuurdebat. 

Politici en thema’s

Voor het debat zijn de landelijke woordvoerders cultuur uitgenodigd van 7 partijen die in de afgelopen vier jaar actief het cultuurdebat in de Tweede Kamer hebben gevoerd: onder andere Zohair El Yassini (VVD), Salima Belhaj (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Wytske Postma (CDA), Peter Kwint (SP), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) en Julian Bushoff (PvdA).

Het belang van kunst en cultuur

Landelijke politici gaan onder leiding van Ruben Maes met elkaar in debat. Wat is hun visie op de toekomst van Nederland: wat zijn de ingrediënten voor de duurzame, gezonde samenleving en de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn? Wat is de bijdrage van de culturele en creatieve sector daaraan? Hoe ziet volgens de politieke partijen de perfecte cultuurparagraaf in het regeerakkoord eruit? De presentatie van een aantal goede voorbeelden uit de cultuursector en andere domeinen zal het inhoudelijke debat op scherp zetten.

Casussen

De politici gaan met elkaar in debat aan de hand van concrete casussen:

  • Playgrounds laat zien hoe een festival in coronatijd zich in zeer korte tijd 100% online heeft heruitgevonden. Wat levert dit op en wat heeft dit gekost? Wat heeft de sector nodig om zich na corona staande te houden en wat is het langere termijnperspectief?
  • De GGD West-Brabant neemt ons mee in het project ‘De tijd van je leven’. Gezondheid is ook kwaliteit van leven en zingeving. Welke rol heeft de culturele sector hierin te spelen? Het Delftse initiatief Muzus toont de innovatieve waarde van kunst en cultuur.
  • Muzus zet artistieke processen in bij maatschappelijke, maar ook beleids- en economische opgaven. Welke kansen zijn er om deze kracht nog beter te benutten?
  • Met PLAN, de Brabantse TalentenHub op het gebied van theater, dans en circus zoomen we in op het belang van talentontwikkeling. Wat vraagt dit van samenwerking met partijen? En welke samenhang tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid is hiervoor nodig?Aan de inhoud van het programma wordt nog hard gewerkt, maar je kunt je nu al aanmelden om het debat bij te wonen. Je ontvangt dan van ons per e-mail een link naar de livestream.