Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In samenwerking met Kunsten 92 stelt Kunstloc Brabant culturele instellingen uit onze provincie in staat meer inzicht en ervaring op te doen met de Fair Practice code. Op maandag 3 juli wordt tijdens de slotbijeenkomst teruggekeken op ieders ervaringen met de inzet van de DIY-kit en de bereikte opbrengsten. De Fair Practice code zal meer integraal onderdeel van je denk- en werkwijze zijn en beter geborgd in je financieringsmodel.

Op maat aan de slag met de Fair Practice code

De Fair Practice code speelt een steeds grotere rol in de cultuursector en vraagt om je serieuze aandacht. Ook omdat het prominent op de agenda staat van de fondsen en de politiek voor de komende subsidieperiode.

De afgelopen maanden volgden diverse organisaties een traject wat bestond uit workshops met de Do-It-Yourself-kit. Tijdens dit zelf­gefaciliteerde workshoptraject werk je je visie op Fair Practice uit. De workshop opent het (interne) gesprek voor verbeteringen en waardering van je huidige bedrijfsvoering, en helpt bij de implementatie van Fair Practice. Het resultaat is een concrete visie, strategie en een plan van aanpak op maat voor je eigen organisatie. Deze uitkomsten kun je gebruiken in je subsidieaanvragen, en delen met verschillende stakeholders.

Daarnaast waren er een drietal online colleges en een additioneel intervisietraject voor artistiek en zakelijk leiders.  

Op maandag 3 juli wordt tijdens de slotbijeenkomst teruggekeken op ieders ervaringen. 

Lees hier meer over de Fair Practice Code

Wil je meer weten over de Fair Practice Code, de Do It Yourself Kit of deze bijeenkomst?

Neem contact met ons op.