Kijk of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij het VSBfonds

Het VSBfonds, een particulier vermogensfonds dat financiële steun biedt aan initiatieven van organisaties die actief willen meedoen aan de samenleving, is in januari gestart met Donatie op Locatie in Noord-Brabant. Omdat er nog weinig aanvragen uit Brabant komen geeft het VSBfonds in samenwerking met Kunstloc mensen de kans om zich zelf aan te melden voor een spreekuur op donderdagmiddag 19 december om kort te toetsen of het mogelijk is om een aanvraag bij het fonds in te dienen.

Waar tot voor kort het meeste donatiebudget opging in de randstedelijke gebieden, is het nu de bedoeling meer sociale projecten in de provinciale gebieden te steunen. En de provincie Noord-Brabant is er daar één van. Medewerkers van het VSBfonds trekken daarom het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals Kunstloc Brabant te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft.

Heb jij een mooi idee?

Heb jij een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap?

Kom dan op donderdagmiddag 19 december op het spreekuur bij Kunstloc Brabant. En kijk of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij het VSBfonds. Let op: je moet je vantevoren aanmelden via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl of 030 230 3306.

Over VSBfonds

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer informatie kun je vinden op www.vsbfonds.nl.