Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Deze training is bedoeld voor lokale adviseurs, beleidsmedewerkers en zzp'ers actief in het lokale amateurkunstveld. In de training leer je werken met de Toekomstkijk, een gesprekstool waarmee een onafhankelijk gespreksleider samen met een amateurkunstgroep de toekomstbestendigheid van hun groep bespreekt. Het gesprek biedt inzicht in de huidige situatie van de groep en zet aan tot concrete acties voor de toekomst.

Meer over de Toekomstkijk

Training

LET OP: je kan je niet meer aanmelden voor deze training. Binnenkort wordt er een nieuwe trainingsronde inclusief data bekend gemaakt. Houd de agenda in de gaten of neem bij interesse contact op met Naomi Weerman of Suzanne Slachmuijlders.

 

Om te leren werken met de Toekomstkijk, is er een training ontwikkeld. De training bestaat uit 3 dagdelen. 

Sessie 1: 11 maart

Tijdens de eerste training gaan we aan de slag met de werking en het gebruik van de Toekomstkijk tool, de randvoorwaarden en verwachtingen van een gesprek en hoe kom je tot een gesprek. De datum voor training 3 wordt geprikt aan het einde van deze training met alle deelnemers.

Sessie 2: 25 maart

In de tweede training bespreken we jullie ervaringen en duiken we in op het onderdeel 'adviseren'. 

Sessie 3: 1 juli

Tijdens deze training gaan we terugblikken en terugkoppelen, reflecteren en evalueren.