Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Tijdens het symposium van de AWTI begin februari werd een advies uitgebracht dat wetenschap, technologie en innovatie een veel sterkere rol moeten spelen in de maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan. Ik herken veel in dit advies. Wij maken ons bij Kunstloc al jaren sterk voor beleid waarin de inzet van kunst in andere sectoren wordt bepleit, met als doel om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen. Want wie zijn er beter in het meedenken over creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen dan kunstenaars?

Stap voor stap

Bij Kunstloc verbinden we kunstenaars aan partijen uit andere sectoren om gezamenlijk te werken aan een actueel vraagstuk. Op onze website vind je daarvan mooie voorbeelden. Om er één uit te lichten: eind vorig jaar zijn we samen met ZLTO gestart met FoodLab TOV, het derde FoodLab over veranderingen in de agrarische sector. Dit FoodLab gaat over de teelt ondersteunende voorzieningen. Door klimaatverandering, strengere regelgeving en producteisen van de consument zien tuinders zich genoodzaakt te werken met plasticfolies ter bescherming van hun gewassen. Die plastic overkappingen hebben invloed op de beleving van het landschap. Is het nog wel leuk wonen, werken en recreëren tussen al dat plastic? Kan het ook anders? Net zo efficiënt, maar mooier en vriendelijker, beter passend in het landschap? Kunstenaars en telers denken daar samen over na en wie weet ontstaan daarbij prachtige innovaties. Maar dan … om de opgedane kennis en de innovatieve plannen te realiseren wordt veel inzet en uithoudingsvermogen gevraagd. Het zijn vaak langdurige en taaie trajecten waar de initiatiefnemers in belanden. Gelukkig kennen wij steeds meer partijen die stug doorgaan en zich niet door bureaucratie laten ontmoedigen. Ook met kleine stapjes kom je vooruit. Maar het zou zeker helpen als vanuit beleidskaders wordt gestimuleerd om krachten en budgetten te bundelen.

Kunstloc-presentatie tijdens het symposium

Onze activiteiten worden ook landelijk opgemerkt. Zo werd Kunstloc uitgenodigd om tijdens het bovengenoemde symposium van AWTI een presentatie te geven over de inbreng van kunstenaars en designers bij duurzaamheidsvraagstukken. Leuk om te weten dat de organisatie van het symposium geraakt was door onze campagne Klik hier voor verbeelding #3. Het belang van verbeelding en creativiteit voor de hele samenleving wordt steeds meer onderkend. Het lijkt dus een logische stap om de inbreng van verbeelding bij transitieprocessen te faciliteren met beleid. En dan niet alleen met cultuurbeleid, maar met beleid voor alle maatschappelijke agenda’s.

Collega Netty van de Kamp als spreker tijdens symposium AWTI.

Kunstloc-presentatie tijdens het symposium

Een nieuwe beleidsperiode in aantocht

Over de belangrijke rol die de creatieve sector kan spelen bij maatschappelijke transities ging ook nummer 120 van Boekman, het tijdschrift van de Boekmanstichting over trends in kunst en cultuur. Hieron wordt gepleit voor uitbreiding van financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten die plaatsvinden op het snijvlak van kunst met andere sectoren, omdat over het algemeen de financieringsstructuren niet goed aansluiten op de innovatieve praktijk. En bovendien moet de creatieve sector meer betrokken worden bij de innovatieagenda, zodat er meer samengewerkt wordt en kennis makkelijker gedeeld kan worden. Helemaal mee eens! Dit jaar wordt het (weer) de uitdaging om sector overschrijdend en integraal samenwerken te laten landen in nieuwe beleidskaders voor de periode 2021-2024. Stap voor stap moet het een keer goedkomen!

Meer weten over kunst in opdracht?

Neem contact met mij op.

Liesbeth blogt

KunstUnlocked Omgevingsvisie

Hoe maak je meer impact op klimaatvraagstukken met creatieve ontwerpkracht?

21 november 2023
KunstUnlocked Omgevingsvisie

Kunst en Klimaat

Klimaatvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij creativiteit niet mag ontbreken. Hóe pak je dat aan?

22 september 2023
Kunst en Klimaat

Iedereen evenveel ongelijk

Het gedicht dat stadsdichter Doeko L. in opdracht van de gemeente Den Bosch schreef voor de Bossche Spoorzone is onthuld.

12 januari 2023
 Iedereen evenveel ongelijk

Waar kunst en sport samenkomen

Het kunstwerk voor Ireen Wüst in Goirle is onthuld. Liesbeth Jans adviseerde over de ontwikkeling van dit kunstwerk.

25 mei 2022
Waar kunst en sport samenkomen

Interactieve kunst in de Bossche Spoorzone

Liesbeth Jans adviseert over de inzet van kunst in de Bossche Spoorzone.

11 mei 2022
Interactieve kunst in de Bossche Spoorzone

Stemming: Omkijken naar kunst in de openbare ruimte

Documentalist Ton van der Linden overdenkt kunst in de openbare ruimte en haar invloed op de maatschappij in deze Stemming.

9 september 2021
Stemming: Omkijken naar kunst in de openbare ruimte

Drie ontwerpen voor monument herdenking slavernijverleden

Kunstenaars Tommy van der Loo, Patricia Kaersenhout en het duo Dedden & Keizer presenteerden hun schetsontwerpen.

1 juli 2021
Drie ontwerpen voor monument herdenking slavernijverleden

Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg

Kunstloc denkt van idee tot onthulling mee bij de ontwikkeling van het Tilburgse herdenkingsmonument voor het slavernijverleden.

25 juni 2021
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg

Opening Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in Midden- en Oost-Brabant.

29 april 2021
Opening Ons Kloosterpad

Blog | Vergeet niet te vergeten

Adviseur Liesbeth Jans vraagt zich in dit blog af wat ze moet vergeten en wat ze zich juist moet blijven herinneren.

23 maart 2021
Blog | Vergeet niet te vergeten

Totstandkoming slavernijmonument: van visie tot schetsontwerp

Drie geselecteerde kunstenaars gaan aan de slag om een ontwerp te maken voor een monument in Tilburg om het slavernijverleden te herdenken.

22 maart 2021
Totstandkoming slavernijmonument: van visie tot schetsontwerp

Blog | Geloof, hoop en liefde

Adviseur Liesbeth Jans blogt over kloosterwaarden: de waarden die we nodig hebben om een goede samenleving te zijn.

18 februari 2021
Blog | Geloof, hoop en liefde

Opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

Op 10 februari is het Jaar van het Brabants Kloosterleven geopend. Dit gebeurde digitaal met een live-uitzending vanuit klooster Sint Agatha.

15 februari 2021
Opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

Blog | Helend landschap

Kunst kan de natuurervaring versterken, zorgen voor bewustwording of de weg wijzen. Adviseur Liesbeth Jans deelt inspirerende voorbeelden hiervan.

18 januari 2021
Blog | Helend landschap

Blog | Wat doet dat hier?

Welke ontwikkelingen zijn er binnen kunst in de openbare ruimte? Liesbeth Jans schrijft erover in haar blog en deelt inspirerende voorbeelden.

30 november 2020
Blog | Wat doet dat hier?

Jaar van het Brabantse Kloosterleven

Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het jaar waarin het Brabants kloosterleven op verschillende manieren voor het voetlicht wordt gebracht. Aanleiding voor dit themajaar is dat verschillende kloostergemeenschappen hun jubileum vieren.

5 november 2020
Jaar van het Brabantse Kloosterleven

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020
Jaar van het Brabants Kloosterleven

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020
Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020
Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020
Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020
Blog | Innoveren met kunstenaars

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019
Blog | Kunst als een magneet

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019
Blog | De schoonheid van treinstations

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018
Blog | We are such stuff / as dreams are made on