Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven informeerde op 23 maart de kamer over de ontvangen reflectiebrieven uit de stedelijke regio's. Ook BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024 (BIS). De bestuurders van BrabantStad voeren een krachtig pleidooi voor een groter aantal Brabantse instellingen in de BIS.

Uit de brief:

... Onze verwachting is dat het aantal Brabantse organisaties, in aansluiting bij ons regioprofiel, dat ook in het landelijke bestel een plek krijgt, toeneemt. In de huidige periode zijn er 6 Brabantse BIS-instellingen. In ons regioprofiel hebben wij toegelicht dat wij meer organisaties van grote waarde vinden voor zowel onze regio als het nationale bestel in de komende periode. We hebben in ons regioprofiel ook gesteld dat voor ons het belang van de organisaties niet valt te begrenzen door de scheiding tussen BIS en landelijke fondsen We hebben evenwel van 11 organisaties specifiek benoemd dat wij voor hen een plaats in de BIS zien...

Reflectiebrief BIS BrabantStad