Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op verzoek van BrabantStad heeft Lysias Advies een evaluatieonderzoek gedaan naar het harmonisatietraject meerjarenregelingen professionele kunsten BrabantStad. Bekijk hier de resultaten van deze evaluatie, en de bijbehorende aanbevelingen.