Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Vorige week, van 25 april t/m 1 mei, was de eerste mogelijkheid in 2022 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. In deze indientermijn werden 43 subsidieaanvragen ingediend. In totaal is er voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd. 

Procedure voor aanvragers

Heb jij een subsidieaanvraag ingediend? Dan heb je als het goed is per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.   

In de week van 16 mei ontvangen alle subsidieaanvragers bericht over of hun aanvraag helemaal compleet is of dat er misschien nog aanvullingen nodig zijn. De vraaggesprekken tussen de aanvragers en de onafhankelijke Adviescommissie Impulsgelden vinden plaats van 10 t/m 27 juni in de LocHal. Aanvragers krijgen dan de mogelijkheid om hun plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Op basis van de schriftelijke aanvraag en dit gesprek vindt vervolgens de beoordeling plaats.

Meer informatie over de procedure

In 2022 is er nog een mogelijkheid om een aanvraag vooor subsidie impulselden in te dienen. De tweede indientermijn van 2022 is van 19 t/m 25 september.

Impulsgeldenprogramma

De subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.