Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe veranker je cultuur goed in je nieuw te formuleren collegeakkoord? Namens meer dan 400 organisaties uit de wereld van cultuur en erfgoed - waaronder Kunstloc - stelde Kunsten ' 92 een voorstel op. Op die manier krijgt cultuur de komende vier jaar een goede plek in het gemeentelijk beleid.

1. Stimuleer zoveel mogelijk talent en creativiteit

Verbeelding is een spier die je moet trainen. Cultuuronderwijs leert kinderen zich te verplaatsen in de ander en in andere culturen. Het stimuleert hun eigen creatieve talenten. Zorg dat het creatieve onderwijs en het culturele aanbod in uw gemeente op elkaar aansluiten. Houd basisvoorzieningen als bibliotheken en muziekscholen voor jong en oud bereikbaar. Richt een Jeugdcultuurfonds op in uw gemeente, zodat kinderen die onder de armoedegrens leven kunnen participeren in kunst en cultuur.

2. Maak gebruik van de economische energie

Investeren in cultuur loont. Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk en hebben positieve effecten op de plaatselijke economie (zie recent ook weer in ‘Laat stad en regio bruisen’ door VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO). Kunst en cultuur trekken niet alleen toeristen aan, maar ook hoogopgeleide bewoners die creatief en productief zijn en geld in hun woonplaats besteden. De gehele bevolking profiteert, door verbetering van werkgelegenheid en leefklimaat.

3. Maak eigen initiatief mogelijk

De gemeente heeft een belangrijke voorwaardenscheppende rol in het faciliteren van eigen initiatief door inwoners, ondernemers en culturele instellingen. Stimuleer samenwerking, neem blokkades weg op het gebied van regelgeving, en laat betrokken bewoners evenementen organiseren en bied fysieke atelier- en oefenruimtes aan. Wees een goede opdrachtgever. Koester de gepassioneerde betrokkenheid van vrijwilligers. Zoek met private partners naar aanvullende middelen.

4. Betrek cultuur bij grote gemeentelijke vraagstukken

De cultuursector speelt een toenemende rol in beleidsgebieden als ruimtelijke ordening, duurzaamheid, zorg en welzijn. Betrek kunstenaars en culturele instellingen actief en vanaf het begin bij de zoektocht naar oplossingen voor deze grote vraagstukken. Ontwikkel een brede visie op de rol van cultuur en erfgoed in onze samenleving, waarin grenzen tussen beleidsterreinen worden geslecht en overheden gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.

5. Maak cultuur voor iedereen toegankelijk

Maak cultuur voor iedereen toegankelijk. Betrek bevolkingsgroepen die minder vanzelfsprekend naar het theater of museum gaan bij kunst en cultuur en zorg voor passend aanbod en programmering. Faciliteer community arts-projecten en buurtinitiatieven; deze kunnen sociale cohesie versterken zowel tussen buurt- en stadgenoten als tussen inwoners uit diverse bevolkingsgroepen.