Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Vijf aangepaste plannen van zes instellingen voor een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS) hebben een positief advies van de Raad voor Cultuur gekregen. Het Noordbrabants Museum is er daar een van. BrabantStad stuurde minister Van Engelshoven 19 juni een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur voor de landelijke BIS, onder meer over de aanvraag van het museum.

'Het Noordbrabants Museum diende een aanvraag in voor de samenwerking van de zes musea in de regio (Het Noordbrabants Museum en het Design Museum in 's­ Hertogenbosch, TextielMuseum Tilburg, Van Abbemuseum in Eindhoven, Helmond Museum, Stedelijk Museum Breda) om een groter en meer divers publiek te bereiken. Deze aanvraag ontving een 'Nee, tenzij' advies waarbij de Raad vraagt om een nieuwe invulling van de besteding van de rijksbijdrage waarbij het budget minder versnipperd wordt.

De Provincie Noord-Brabant en de steden geloven in het model van samenwerking van de zes musea en de provincie heeft de gevraagde bijdrage voor dit plan toegezegd. We constateren dat we hierbij te maken hebben met verschillende opvattingen vanuit de regio en van de Raad voor Cultuur. Waar BrabantStad de rijksbijdrage wil benutten voor de verbreding van publieksactiviteiten in de hele regio, had de Raad liever gezien dat het Noordbrabants Museum zich opstelt als een museum met een spilfunctie. We vertrouwen erop dat we in overleg met u tot een passende oplossing kunnen komen die recht doet aan de behoefte en ambitie vanuit de regio.'

 

Persbericht Raad voor Cultuur