Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling. In 2019 maakten 7 Brabantse gemeenten gebruik van deze regeling. In totaal ontvingen 182 makers een bijdrage uit de makersregeling voor de uitvoering van hun projecten. We blikken terug op het succes van het afgelopen jaar.

Foto: AtelierNL - Wildhout - © Blickfänger

7 gemeenten, 182 makers

In 2019 maakten de gemeente Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Breda, Roosendaal en Boxmeer gebruik van de makersregeling van Provincie Noord-Brabant. In totaal matchte de provincie het jaarlijkse budget voor makers van de gemeenten met een bedrag van €247.500,-. Het totaal beschikbare budget van de gemeenten was hierdoor meer dan €1 miljoen. Met dat budget werden in 2019 maar liefst 182 makers ondersteund! Dankzij de matchingsbijdrage van de provincie hebben de gemeenten 47 extra makers kunnen ondersteunen. 

Makers en projecten

We lichten vier makers en projecten uit die in 2019 een bijdrage ontvingen uit de makersregeling:

Atelier NL maakt met een bijdrage uit de makersregeling een documentaire over duurzaam bosbeheer. Er is daarin aandacht voor de WildHout-WildWood-projecten die Atelier NL eerder realiseerde over bosbeheer en gebruik van lokale materialen. De documentaire wil urgente thema’s in bosbeheer, zoals zorgvuldige kap van bomen en systematische herbeplanting agenderen en vraagt aandacht voor creatieve manier van werken met lokaal hout.

Ernst-Jan van Doorn, bekend van onder andere Mozes and the Firstborn, wil met behulp van de bijdrage uit de makersregeling zijn eerste soloalbum opnemen in samenwerking met diverse Eindhovense muzikanten. De opnames vinden plaats in drie verschillende Eindhovense studio's, ieder met hun eigen specifieke kwaliteiten.

Tahné Kleijn zette de bijdrage uit de makersregeling in voor een project in samenwerking met Tommie Niessen, dat is bedoeld om oudere mensen te betrekken bij kunst en cultuur. De ouderen werden gefotografeerd en gevraagd naar hun levensverhaal, en dan met name het verhaal van toen zij 28 waren, de leeftijd van beide makers. Want ‘oude mensen waren jonge mensen toen jonge mensen nog geen mensen waren’. Het resultaat was een reizende expositie door Helmond met aandacht voor de verhalen van de oudere mensen.

Sherman Doesburg ontving een bijdrage uit de makersregeling om zich te ontwikkelen van dansdocent tot regisseur. Hij ontwikkelde een karakter, Tito, een voorstelling en een applicatie die kinderen via een smartphone, tablet of computer kunnen bekijken. Deze tool stimuleert kinderen om te dansen.

Impuls voor het lokale makersklimaat

De regeling blijkt een belangrijke motivatie voor gemeenten om (meer) te investeren in het lokale makersklimaat. Zo stelt Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur van gemeente Tilburg: "Vanaf het begin heb ik me sterk gemaakt voor directe ondersteuning van makers, zonder tussenpersonen en administratieve rompslomp. De samenwerking met Kunstloc in ons Makersfonds is een prachtig voorbeeld [van] hoe provincie en gemeente samenwerken om makers beter te ondersteunen. In plaats van een losse regeling te creëren vanuit de provincie, heeft de provincie via Kunstloc matchingsgelden beschikbaar gesteld voor Brabantse gemeenten met een eigen makersregeling”.

Vanaf 2018 ontving de gemeente Tilburg voor de Tilburgse makers € 50.000,- matchingsgeld van Provincie Noord-Brabant via Kunstloc. Samen met de provincie heeft Tilburg in de periode 2018-2020 in totaal 96 makers kunnen ondersteunen.

"Precies wat ons voor ogen stond, en waar de kunstenaars/makers in onze stad zo goed bij geholpen zijn. Echt een win-win situatie dus!” Marcelle Hendrickx

Ook Antoinette Maas, wethouder Kunst en Cultuur in gemeente Helmond geeft aan dat de makersregeling een belangrijke motivatie is om te investeren in het lokale makersklimaat: "De provinciale regeling heeft ons gestimuleerd de Makersregeling Helmond in te stellen. Dat bleek een schot in de roos. Al twee jaar zijn we nu met deze regeling in staat makers te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. De provinciale matchingsmiddelen geven ons de extra ruimte om dit goed te doen. Het leidt tot prachtige resultaten die bijdragen aan het culturele klimaat in onze stad."

Marianne de Bie, wethouder Cultuur in gemeente Breda merkt op dat de zichtbaarheid van de Bredase makersregeling groot is en dat ook tijdens de Corona-crisis hier goed gebruik van wordt gemaakt: "We merken dat de interesse voor de makersregeling groeit in Breda. We hebben de regeling nu voor het tweede jaar en hebben in 2020 al 23 makers kunnen helpen. Er komen zeer diverse projecten voorbij, van digitale kunst tot theaterexperimenten. Zo merk je dat de regeling projecten kent die een plus vormen op het huidige cultuuraanbod in Breda. Ook is de makersregeling een afspiegeling van hoe goed en snel kunstenaars inspelen op de actualiteit. Vanwege de uitbraak van het Corona-virus heeft Breda het beschikbare budget in juli 2020 verhoogd en zijn we voornemens om het voor het laatste kwartaal nogmaals te verhogen. Mooi, die groei in aantal, diversiteit en gedurfdheid!"

Mike van der Geld, wethouder Cultuur van gemeente ’s-Hertogenbosch, is ook te spreken over de resultaten van de Bossche makersregeling: “De individuele makers hebben een mooie en vernieuwende bijdrage, waarin actuele thema’s in de samenleving (zoals duurzaamheid) een plek krijgen. Het laat maar weer eens zien dat cultuur ons zoveel brengt. Het is een bron van vernieuwing en zet aan tot maken, beleven en denken.”

Makersregeling 2020

Ook dit jaar stelde Provincie Noord-Brabant weer budget beschikbaar voor de makersregeling. Alle zeven gemeenten die in 2019 een makersregeling hadden, hebben deze ook in 2020 voortgezet. Daarnaast hebben de gemeente Deurne en Best sinds 2020 een makersregeling, die gematcht wordt met een bijdrage van de provincie. 

Rol van Kunstloc Brabant

De matchingsgelden binnen de makersregeling zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant ter stimulering van de ontwikkeling van makers. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de makersregeling. Ook informeert en adviseert Kunstloc gemeenten die een aanvraag willen doen. Voor gemeenten die momenteel nog geen regeling voor makers hebben maar dat wel zouden willen, heeft Kunstloc een eenvoudige voorbeeldregeling en aanvullende informatie beschikbaar. 

Bekijk de makersregeling

Wil je meer weten over de makersregeling?

Neem dan contact met me op.