Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ werd donderdag 8 december in ontvangst genomen door Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Dit magazine boordevol beelden en artikelen geeft een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

Kennis en inspiratie

Rondom de thema’s zingeving, healing environment en natuur en groen is een bundeling van kennis en inspiratie ontstaan in het magazine ‘Who Cares? | kunst en zorg’. Zo delen het Jeroen Bosch ZiekenhuisORO en Vitalis WoonZorg Groep hun ervaringen over de samenwerking met kunstenaars bij het komen tot een betere zorg. Maakte Imara Angulo Vidal een fotoreportage over het project ‘De Ideale Buurman’ van Stichting Exodus in ’s-Hertogenbosch en zijn projecten te zien waarbij kunstenaars van betekenis zijn voor mensgerichte zorg.

Opdrachtgeverschap

Het inspiratiemagazine laat zien wat de creatieve sector kan betekenen voor de zorgsector. Door dit zichtbaar te maken, wil bkkc directies van zorginstellingen en wethouders cultuur en zorg in Noord-Brabant stimuleren de samenwerking met kunstenaars op te zoeken. Als matchmaker denkt bkkc graag mee bij deze kunstopdrachten. bkkc geeft advies bij het opzetten van kunstprojecten, kunst- en inrichtingsvisies, het vinden van geschikte kunstenaars en we adviseren over financiering en subsidies.

Expositie Kunstblok

Naast de lancering van het inspiratiemagazine is in de expositieruimte van bkkc de expositie ‘Who Cares? #4 | kunstblok’ geopend. Het mobiele atelier van Kunstblok laat zien dat kunst en zorg elkaar aan kunnen vullen en versterken. Kunstenaars maakten werk geïnspireerd door of in samenwerking met bewoners van Vitalis WoonZorg Groep. Tijdens de expositie is werk te zien van Tsjalke Bouma, Gam Bodenhausen, Desiree Hammen, Toos Nijssen, Mooniq Priem, Monique Rutten en Studio Toer. De expositie ‘Who Cares? #4 | Kunstblok’ duurt tot en met zondag 5 maart 2017.

Meer weten over kunst en zorg?

Of wil je een inspiratiemagzine ontvangen? Neem contact met mij op.