Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In het debat vroeg een aantal Kamerleden of er vanaf 29 april meer ruimte komt voor amateurkunst. Naast de toezegging over individuele kunstlessen, gaf de minister ook aan dat het aan gemeenten is om vorm te geven aan de nieuwe richtlijnen. Daarbij kunnen gemeenten niet alleen de buurtsportcoaches, maar ook de cultuurcoaches inzetten. De minister verwees in haar reactie naar de oproep van LKCA en partners om naast sport de mogelijkheden voor buitenkunst te verruimen. Kunstloc Brabant is een van deze partners.

Brief met oproep aan kabinet en gemeenten

Groepsbijeenkomsten nog verboden

Verder werd duidelijk dat muziekscholen, koren, toneelclubs, en dergelijken nog blijven vallen onder het verbod op samenkomsten. Bij het eerstvolgende heroverwegingsmoment in de week voor 19 mei wordt opnieuw gekeken of er verruiming van de maatregelen mogelijk is.

Fonds voor Cultuurparticipatie maakt middelen vrij voor amateurverenigingen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft €1 miljoen vrijgemaakt uit de bestaande middelen om amateurverenigingen te ondersteunen. Bovendien is het rijk nog in gesprek met gemeenten om verdere ondersteuning van amateurverenigingen te bespreken.

Verder in gesprek met de minister

In het veld zijn er nog wel veel vragen over de toezeggingen van de minister. Wat kan er nou precies wel en niet? De KNMO en Cultuurconnectie praten donderdag 29 april met het ministerie verder. Ze hopen dan meer duidelijkheid te krijgen.