Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg.

Kunstloc Brabant adviseert, verbindt en ondersteunt de kunst- en cultuursector, om de positieve impact van kunst en cultuur voor alle Brabanders voelbaar te maken. Directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant wordt Chris van Koppen, huidig directeur-bestuurder van bkkc.

"We bouwen aan een toekomstbestendige sector die volop kansen ziet, samenwerkingen aangaat en waar ruimte is voor vernieuwing en experiment. Want kunst en cultuur ontwikkelen onze verbeelding, waardoor we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, we ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander."

Chris van Koppen

Waarom deze fusie?

Kennis en netwerken van Kunstbalie (amateurkunst, cultuureducatie en community art) en bkkc (professionele kunst) sluiten op elkaar aan. De fusie biedt de uitgelezen kans ze met elkaar te verbinden. Zo wordt de dienstverlening aan de culturele sector, de provincie en gemeenten efficiënter, vollediger en flexibeler.

Provincie

Kunst en cultuur leveren een essentiële bijdrage aan welzijn en welvaart in Brabant, en daarmee aan een betere samenleving. 

"De strikte scheiding tussen amateurs en professionals in het culturele veld, bestaat in de praktijk niet meer. Beiden vinden elkaar, vullen elkaar aan en werken meer en meer samen. Daarom is het mooi dat deze twee provinciale uitvoeringsorganisaties de handen ineen slaan ter versterking van het culturele veld. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen nog meer kunnen bereiken dan apart, en ik wens ze daar heel veel succes mee."

Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels

Wat betekent dit voor jou?

De fusie is per 1 juni 2018 geformaliseerd. Daarna wordt de nieuwe organisatie verder vormgegeven. Dit doen wij graag met onze huidige samenwerkingspartners. In het najaar gaan wij met de sector in gesprek over de doorontwikkeling van onze dienstverlening. Voorlopig verandert er inhoudelijk echter niets en kun je op ons blijven rekenen zoals je gewend was. Eind 2018 verhuizen wij als één organisatie naar de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Tot die tijd zijn wij bereikbaar onze huidige locaties aan de Ringbaan-Oost en de Spoorlaan in Tilburg. 

Volg het ontstaan van Kunstloc Brabant

Vanaf nu zijn de medewerkers van Kunstloc Brabant te volgen op Instagram via @Kunstloc. Wekelijks geeft iemand anders een inkijkje in de totstandkoming van een nieuwe, gezamenlijke organisatie en de voorbereiding van de verhuizing.