Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

Deze oproep is gedaan op 22 april op initiatief van LKCA / foto: Wikimedia / Peter van der Sluijs

Het kabinet kondigde tijdens de persconferentie van 21 april aan dat de jeugd meer ruimte krijgt voor ‘georganiseerde buitensport en -spel’. In de uitwerking van die versoepeling wordt echter alleen maar over sport gesproken. Gemeenten moeten samen met sportorganisaties en buurtsportcoaches deze maatregel vormgeven, stelt het kabinet.Hoewel de gezondheid van inwoners en het controleren van de druk op de zorg voorop staat, valt het te prijzen dat het kabinet daar waar mogelijk ruimte schept om dingen weer op te starten. Maar waarom zou er wel gevoetbald kunnen worden, maar niet gedanst of gezongen?

Jeugd ontspant ook met kunst

De ondertekenaars van de brief benadrukken dat de jeugd zich niet alleen ontwikkelt en ontspant met behulp van sport, maar ook met andere activiteiten, zoals kunst. Dansen, toneelspelen, muziek maken en schilderen: met het juiste weer kan het uitstekend buiten. En als men zich houdt aan de gestelde voorwaarden (georganiseerd, begeleid, met 1,5 meter afstand voor 13 tot 18-jarigen en zonder ouders aan de kant) leveren culturele activiteiten geen groter risico op dan sportactiviteiten.

Oproep aan kabinet en gemeenten

Daarom roept het culturele veld het rijk en gemeente op om sport en spel in de buitenlucht ruimer te interpreteren dan nu lijkt te gebeuren en te zorgen dat de jeugd vanaf 29 april niet alleen buiten kan sporten, maar ook kunst kan maken. Wij als Kunstloc onderschrijven dit van harte! 

Brief met oproep aan kabinet en gemeenten