Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

LinC ZeeBra is een programma voor professionals in de culturele sector binnen de provincie Brabant en Zeeland die willen groeien in hun zakelijk leiderschap. Het is een voortzetting van het programma LinC Brabant, een spin-off van het landelijke programma Leiderschap in Cultuur dat zich richt op talentvolle, innovatieve zakelijk leiders.

Leerprogramma LinC ZeeBra

Tijdens het programma van één jaar werken we intensief aan diverse thema’s: persoonlijk leiderschap als zakelijk leider, waardecreatie en impact, innovatie en verandering, financiën en business planning, partnerschappen en public affairs. Daarbij maken we de verbinding van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten.

Het programma is ervarings- en actiegericht. Gastdocenten en ervaringsdeskundigen reiken je stof aan waarmee je als deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar jezelf en je eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang.

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

Gezien het interactieve karakter van het traject kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

Labs: tijdens acht Labs van twee dagen ontvang je kennis over actuele thema’s en vraagstukken die van invloed zijn op de zakelijke kant van het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Onderwerpen van de Labs zijn onder andere persoonlijk leiderschap als zakelijk leider, nieuwe business- en financieringsmodellen, partnerschappen en public affairs, innovatie, marketing en publieksontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling: je werkt tijdens LinC ZeeBra aan je persoonlijke effectiviteit en leervragen door middel van begeleide intervisie bijeenkomsten.

Interventures: in teams ga je samenwerken aan complexe vraagstukken uit het Brabantse culturele veld in opdracht van externe partijen.

Brabantse LinC alumni uit eerdere edities worden betrokken bij het programma als klankbord en aandrager van de zogenaamde Interventure-opdrachten.

Wanneer en waar?

De editie van het LinC ZeeBra programma start op 18 september 2023. De 8 Labs van twee dagen vinden om de 1,5 maand plaats, op maandagen en de aansluitende dinsdagen. De intervisiebijeenkomsten zijn op maandag. Voor het interventure-onderdeel besluiten deelnemers gedurende het programma zelf wanneer zij bijeenkomen. Gemiddeld ben je als deelnemer gedurende het jaar een dag in de week met LinC ZeeBra bezig, en we raden aan hier de maandag voor vrij te houden. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur op locatie in Brabant en Zeeland plaats. 

Bekijk het programma

Ervaringen van eerste lichting LinC Brabant

Drie LinC-deelnemers vertelden MEST magazine over hun soort leiderschap, de verschillen en de geleerde lessen. 

‘Door het programma word je uitgedaagd om na te denken over jezelf’

'Ik zie het totaalbeeld beter en daarmee ook de organisatiedynamiek’

‘De mix van zakelijk leiders uit de Brabantse culturele sector gaf ons de gelegenheid om een blik in andermans keuken te werpen.'

Lees het artikel op MEST

Ervaringen van eerste lichting LinC Brabant

Meer informatie

Op donderdag 14 januari 2021 werd er tijdens een webinar meer verteld over de inhoud van het LinC Brabant programma. We maakten een samenvatting voor je zodat je terug kunt lezen wat daar verteld en gevraagd is. Bekijk ook de powerpointpresentatie die tijdens het webinar te zien was. Op MEST vind je bovendien een kort verslag van de webinar.

MEST: “Zakelijk leiderschap in cultuursector ontplooien is groot cadeau voor Brabant”

Samenwerking

De uitvoering van het programma is in handen van de Universiteit Utrecht (USBO) in samenwerking met Breda University of Applied Sciences, en Tilburg University. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland, Cultuurkwadraat, en Kunstloc Brabant in samenwerking met Brabant C.

Meer weten over LinC?

Neem vrijblijvend contact op met Wiebke de Jongh via LinC@uu.nl of 06-185 097 43.