Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

In Brabant zijn kunst en cultuur vanuit hun belang voor ruimte, economie en welzijn sinds jaar en dag voor de provincie een kerntaak. De provincie heeft daarbij de afgelopen jaren gekozen voor een regisserende rol om sturing te kunnen geven aan de positionering en vernieuwing van de Brabantse culturele sector.

‘Dit heeft aansprekende en succesvolle resultaten opgeleverd, zoals De Cultuur Loper en het programma TalentHub Brabant, die nu landelijk navolging krijgen. Daarnaast worden overal in de provincie verbindingen gelegd tussen kunst en andere sectoren voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan samenwerkingen tussen kunstenaars en boeren om te komen tot nieuwe bedrijfsmodellen, in samenwerking met ZLTO, en aan de inzet van kunst in de zorgsector ter verbetering van de kwaliteit van leven of voor een sneller genezingsproces’ geeft directeur Chris van Koppen in de brief aan.

Ook blijkt uit het onderzoek Waarde van Cultuur (dat Kunstloc uitvoerde in samenwerking met Het PON, Telos en Boekman Stichting) dat de waardering bij het publiek voor het Brabantse cultuuraanbod is gestegen.

Het Brabantse succes ligt mede ten grondslag aan de door de Raad voor Cultuur bepleite wending in het nationaal beleid waarbij de regio een grotere stem krijgt in de vormgeving van het landelijk cultuurbestel. ‘Die wending moet het komende jaar vorm krijgen. We staan op het punt verder te oogsten.’

Kunstloc Brabant roept in haar brief dan ook op om in de afspraken die de provincie gaat maken over het cultuurbeleid voor de komende vier jaar de beweging die is ingezet de afgelopen jaren te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken. ‘Alleen dan kunnen we de ambitie realiseren om van Brabant de hotspot voor culturele ontwikkeling te maken die de tweede economische regio van ons land moet zijn.’

Lees de brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant