Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen. Kunstloc Brabant is blij met de uitgangspunten. De minister volgt in grote lijnen het advies van de Raad voor Cultuur, waar wij eerder over schreven.

Enkele opvallende punten: 

  • Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) wordt voortgezet, maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus worden in dit programma geïntegreerd. Voortaan is er voor iedere gemeente evenveel budget beschikbaar per leerling: € 0,79. Voorheen ontvingen gemeenten die niet tot de G9 behoren slechts € 0,55. Extra budget: € 3,5 miljoen per jaar. In Brabant wordt dit programma uitgevoerd door Kunstloc Brabant (in opdracht van de provincie) en de vijf stedelijke centra voor de kunsten (namens de vijf grote steden). 
  • Er komt een nieuw programma Cultuurparticipatie, door Fonds Cultuurparticipatie uitgevoerd als matchingsregeling in samenwerking met de regio’s. Beschikbaar budget: € 5,8 miljoen per jaar. 
  • Er komt, ook in samenwerking met de regio’s, een matchingsfonds verbreding en vernieuwing. Beschikbaar budget: € 2 miljoen per jaar. 
  • De landelijke basisinfrastructuur (BIS) wordt sterk uitgebreid. Er komt onder meer ruimte voor vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek, voor regionale musea en voor een ‘future lab design en technologie’. Het budget voor de BIS stijgt met € 44 miljoen naar € 375 miljoen. 
  • De middelen die aan de rijkscultuurfondsen beschikbaar zijn gesteld voor vernieuwing en talentontwikkeling worden structureel gemaakt: € 9,9 miljoen per jaar.  De fondsen worden aangespoord hun regelingen te vereenvoudigen, meer samen te werken en ruimte te creëren voor discipline-overstijgende projecten. 
  • Toepassing van de Fair Practice Code, de Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur worden voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen.

Bekijk de complete brief op de website van OCW

Verder op de ingeslagen weg

Voor Brabant vormt de uitgangspuntenbrief een uitnodiging om verder te gaan op de ingeslagen weg, in lijn met wat daarover in het afgelopen vrijdag gepresenteerde bestuursakkoord is gezegd: “We continueren een duurzame versterking van het cultuursysteem door makers, talenten en culturele initiatiefnemers te ondersteunen. Zowel in de basis als in de top.” Landelijk heeft Brabant een flinke voorsprong waar het gaat om de vernieuwing van het cultuurbeleid. Ons cultuureducatieprogramma De Cultuur Loper wordt inmiddels ook in andere provincies overgenomen. Onze talenthubs staan model voor de talentontwikkelingsprogramma’s zoals ze door de Raad voor Cultuur worden bepleit. De subsidieregelingen onder de paraplu van ons impulsgeldenprogramma leveren een belangrijke bijdragen aan de verduurzaming en aan de zichtbaarheid van de Brabantse culturele sector. Wij staan op het punt de vruchten van die voorsprong te plukken.

Kunstloc en de LocHal

Vanwege de verbinding met de regio was het een logische keuze voor de minister om de uitgangspuntenbrief in Tilburg te presenteren, in wat zij noemde ‘het meest fantastische nieuwe cultuurgebouw van Nederland’. De presentatie vond plaats in de glazen zaal van Seats2Meet. Kunstloc Brabant speelde een rol bij het samenstellen van het artistieke programma. Zo was er een optreden van Orkun Agir een van de talenten uit TalentHub Brabant. Het Eindhovense gezelschap The Ruggeds en Dominique Vleeshouwers verraste het publiek met een spectaculaire combinatie van urban dans en slagwerk. The Ruggeds werden eerder ondersteund met een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma voor het ontwikkelen van werk voor theater.