Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Plastic fantastic

De druk op de ruimte is enorm. Zowel in de stad als op het platteland strijden infrastructuur, bebouwing, landbouw en natuur om de beperkte ruimte. Daarnaast zien veel mensen het buitengebied als een plek voor natuurbeleving, recreatie, schoonheid en rust. Maar de onbebouwde kom is ook het domein van felverlichte kassen, megastallen en logistieke hallen. Land- en tuinbouw zijn belangrijke dragers van het landschap. Door klimaatverandering, strengere regelgeving en producteisen van de consument zien tuinders zich genoodzaakt te werken met plastic folies ter bescherming van hun gewassen. De plastic overkappingen zijn nodig voor de economische vitaliteit van het platteland, maar hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit, recreatieve- en landschappelijke waarden van een gebied. Het maatschappelijk draagvlak voor de voorzieningen is broos en kan zijn weerslag krijgen op het imago van de land- en tuinbouw. Maar is het wel zo lelijk? Of creëren we een nieuwe identiteit voor onze agrarische landschappen? Misschien is dit het canvas voor landkunst…

Foodlab TOV

Hierover gaat Foodlab TOV. Kunstloc Brabant heeft de werkwijze ontwikkeld en in samenwerking met ZLTO is de methodiek in de praktijk aangescherpt. Een FoodLab wordt ingezet rond complexe vraagstukken waar innovatieve oplossingen voor nodig zijn. Co-creatie door partijen uit de agrifoodsector en uit de creatieve sector staat centraal. Eerdere FoodLabs werden georganiseerd rond zichtbaarheid van boeren in de Peel (FoodLab Peel) en voedselverspilling (FoodLab FoodHeroes). Over de impact van designers op de landbouwtransitie is onlangs een mini-docu gemaakt. Momenteel werkt ZLTO aan een Foodlab rondom de eiwittransitie onder de naam Foodlab Pulses. De projecten maken onderdeel uit van het programma Agri meets Design.

mini-documentaire FoodLab

Ideeëngenerator

De kick-off van het het project FoodLab TOV (teeltondersteunende voorzieningen) vond plaats tijdens het Creativity World Forum 2019 in Breda en start in januari 2020 met een werkatelier. Tijdens twee dagen maakt een selectie van kunstenaars en ontwerpers kennis met fruittelers en andere stakeholders uit het gebied, en met de uitdagingen die hier spelen. Een rondleiding door het gebied is hier (uiteraard) ook onderdeel van.


Het werkatelier fungeert als ideeëngenerator: na deze twee gezamenlijke dagen werken kunstenaars samen met ondernemers (verwerkers/telers) aan ideeën voor mogelijke oplossingen, die als basis dienen voor het verdere proces. De koppels (kunstenaar/teler) werken gedurende enkele maanden intensief samen. Ideeën worden concrete (schets)ontwerpen, die uiteindelijk ook echt in het gebied geplaatst kunnen worden. Het is de bedoeling dat in oktober 2020 de dan inmiddels geteste prototypes worden opgeleverd aan de markt.

Meer weten over FoodLab?

Neem contact met mij op.