Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Trendwatcher? Toen ik dat woord voor het eerst hoorde, waarbij meestal de naam van Lidewij Edelkoort viel, krabde ik me achter de oren. Een trendwatcher, zo luidt een definitie, is een persoon die kijkt wat er leeft in de samenleving en die de nieuwste trends voorspelt en signaleert. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het leven een aaneenschakeling is van toeval en misverstand. Daarbij is een zeker wantrouwen tegenover ideologie en ideaal mij ook niet vreemd. Bovendien gaan de maatschappelijke ontwikkelingen zeer snel, de veranderingen buitelen over elkaar heen. Een moeilijk vak, lijkt mij, dat trendwatching. 

Nee, ik ben geen trendwatcher. Ik stel een nieuwsbrief samen die Trends en Ontwikkelingen heet en waar sinds begin dit jaar meer dan 1000 mensen op zijn geabonneerd. Dit overzicht van cultuurnieuws uit Nederland en Noord-Brabant, met berichten over cultuurbeleid, cultureel ondernemerschap, financiering, cultuureducatie en – participatie, en kunstbeoefening. 

Informatie waar de cultuursector baat bij heeft

Wat ik met een trendwatcher gemeen heb is dat ik dagelijks relevante bronnen raadpleeg. Niet om op basis van een analyse hiervan de toekomst te voorspellen, maar om een bericht te maken voor de wekelijkse deadline van vrijdagochtend 9.00 uur. Dat gebeurt door gebruik te maken van moderne middelen als RSS feeds, Google Alerts, het raadplegen van websites van koepelorganisaties e.d. Daarnaast blader ik ook nog dagelijks door kranten. Ik zit constant met mijn neus op het culturele nieuws. De hoeveelheid is overstelpend. En toch denk ik dat het me lukt om elke week een interessante nieuwsbrief te maken, met een mooie mix van links naar objectieve berichten, onderzoeksrapporten en opinies. De inzet van de nieuwsbrief is het delen van informatie waar de cultuursector baat bij heeft.

De kosten en baten van kunst en cultuur

Daarmee zijn we gelijk aangekomen bij de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren in de cultuursector: de kosten en de baten, de verantwoording ervan, de waarde van cultuur aantonen. Daarom bericht ik veel over cultureel ondernemerschap, cultuurmarketing en cultuurparticipatie. Over hoe goed kunst wel niet is voor ’n mens. Hoe we daar mee mensen van kunnen laten genieten. Daar is natuurlijk niets mis mee. Het is de overheid die dit van de sector en de makers vraagt.

The art of impact

'Kunst kan ons anders naar de wereld laten kijken, dat wat we denken te kennen een onverwachte twist geven, oplossingen voor onoplosbare problemen bieden en verbindingen leggen voor het leven.' Zo staat het op de homepage van The Art of Impact. Dit programma is begin december 2014 op initiatief van het ministerie van OCW van start gegaan. Het onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben.

Tijdens het congres Cultuur in Beeld werd The Art of Impact door minister Bussemaker gepresenteerd, en ze zei: 'Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit. Ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken.' Dat is nogal een wijziging ten opzichte van de minachting voor de makers en de sector gedurende het kabinet Rutte – 1 (oktober 2010 tot april 2012). Herinneren we ons nog premier Rutte die zei dat de cultuursector te lang met de rug naar het publiek en met de knip naar Den Haag heeft gestaan?

Prikkeling van zinnen geest

Ik heb altijd enorme waardering en bewondering gehad voor kunstenaars, schrijvers, filmmakers. Kortom, allen die artistiek scheppend bezig zijn. Niet omdat ze de wereld beter maken. Nee, omdat het een moeilijk vak is en je over een lange adem moet beschikken. En omdat het hard werken is (weinigen verdienen er een fatsoenlijke boterham mee), en ze, over het algemeen, heel aardig zijn.

Ik ben wat ouderwets in mijn opvattingen over kunst. Schoonheid en troost, prikkeling van zinnen en geest, exploratie van onontgonnen gebieden. Ik neem ook graag interessante berichten uit de kunstwereld en over de Brabantse makers in de nieuwsbrief op. Of het nu gaat over de liedjes van de Eindhovense band Bells of Youth of over de prachtige film La vie de Jean-Marie van de Bredase filmmaker Peter van Houten of over weer zo’n mooie voorstelling van Theater Artemis uit ’s-Hertogenbosch.  

De nieuwsbrief valt elke vrijdag in je digitaal postvakje als je er op abonneert. Volgens de website Cultuurmarketing is de nieuwsbrief 'een aanrader voor iedere professional in de kunst en cultuursector. Het is namelijk het meest complete overzicht van nieuws over cultureel ondernemerschap, beleid en financiering'.