Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op 18 juni presenteerden we het eerste rapport van de Waarde van Cultuur en daar zijn we trots op. Lees in Jennekes blog over het spannende traject voor publicatie en presentatie en over hoe we verder gaan.

"We horen graag hoe jij ermee zou willen werken of hoe we je verder kunnen helpen met het gebruik van het rapport."

Ik heb veel boeken gemaakt in mijn leven en bijna altijd is er stress aan het eind. De deadline komt nooit op een goed moment en je kunt alles tot in lengte der dagen blijven controleren, zeker als er veel cijfers in een boek staan. Laat dat bij Waarde van cultuur 2018 nu net het geval zijn. En als er dan ook nog van alles misgaat: een drukker die failliet gaat, teksten die onverhoopt opnieuw geschreven moeten worden, vaker dan nodig heen en weer gepingpong met correcties… Man, wat was het spannend. Maar op 18 juni stond in de loop van de ochtend een koerier aan de deur van de NWE Vorst, waar we in de middag het onderzoeksrapport over de culturele sector in Brabant zouden presenteren. Ik kon het bijna niet geloven.

We zijn trots op wat we gemaakt hebben. We deden het niet alleen: Kunstloc Brabant (toen nog bkkc) werkte samen met Het PON, Telos, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants. Edhv maakte het prachtige ontwerp voor het rapport. Er ligt een mooi boek, en de wil is er om ook echt met het boek te gaan werken. De wil vanuit bestuurders, de wil vanuit de sector, de wil vanuit landelijke partijen. We noemden bij eerdere onderzoeken al de argumenten waarom we vinden dat we ook naar feiten en cijfers moeten kijken als we plannen maken, lijnen uitzetten, beleid maken: om onderbouwde signalen te kunnen afgeven, om verkeerde aannames uit de wereld te krijgen, om de koppeling tussen politiek-bestuurlijke visies en de dagelijkse praktijk te kunnen bewaken, om het gesprek te kunnen voeren op basis van dezelfde feiten. Die argumenten blijven onverminderd van kracht. 

Over de inhoud van het boek en de presentatie is nu even genoeg gezegd. (Zie hier het verslag, hier het persbericht, lees hier meer over het rapport.) Maar we willen graag ook nog wat werksessies organiseren om wat dieper in te gaan op de belangrijkste bevindingen uit het rapport. We horen graag hoe jij ermee zou willen werken of hoe we je verder kunnen helpen met het gebruik van het rapport. 

Daarnaast hebben we, en wat dat betreft was dit echt een schoolvoorbeeld van een goede samenwerking, zin om na te denken over de volgende aflevering van dit onderzoeksrapport. Een monitor krijgt pas waarde als je deze herhaalt, vandaar. Ook hopen we dat andere provincies en/of regio’s ook onderzoek gaan doen op het gebied van kunst en cultuur. We hebben graag het wiel uitgevonden. Enige gelijkvormigheid zorgt voor vergelijkingsmateriaal. En dat is handig. 

Het is warm. Het is zomer. In augustus hoort u weer van ons.