Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad rondde 10 december de laatste zaken af uit het operationaliseringsplan 2019–2020. Het magazine met de resultaten die de afgelopen twee jaar zijn behaald, is afgerond en wordt begin 2021 verspreid.

Er is besloten aan Lysias Advies de opdracht te verlenen voor de evaluatie van de gezamenlijke Subsidieregeling Professionele Kunsten 2021–2024. Afscheid is genomen van Allies Swinnen die sinds mei 2019 verantwoordelijk was voor het projectleiderschap. Afgesproken is dat Kunstloc Brabant, als uitvoeringspartner, voorlopig de communicatietaken overneemt van Ilonka de Ridder-Lebon. De komende twee jaar blijven de zes BrabantStad-partners in hechte samenwerking bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat in Brabant.