Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Vorige week, van 23 t/m 29 september, was de laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Dat heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen. Sinds de introductie van de indientermijnen in 2018 werden er niet eerder zoveel aanvragen ingediend tijdens één indientermijn. In totaal zijn er dit jaar 100 aanvragen ingediend.

Er is deze ronde in totaal voor €1.970.000,- aan subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is €674.000,- . 

Procedure voor aanvragers 

Heb jij een subsidieaanvraag ingediend? Dan heb je als het goed is per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.   

In de week van 7 oktober ontvangen alle subsidieaanvragers bericht over of hun aanvraag helemaal compleet is of dat er misschien nog aanvullingen nodig zijn. De gesprekken tussen de aanvragers en de onafhankelijke Adviescommissie Impulsgelden vinden plaatsen in de laatste week van oktober en de eerste week van november. Aanvragers krijgen dan de mogelijkheid om hun plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Op basis van de schriftelijke aanvraag en dit gesprek vindt vervolgens de beoordeling plaats. Meer informatie over de procedure vind je hier.

Impulsgeldenprogramma

De subsidie impulsgelden één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. 

2020

De verwachting is dat er door Provinciale Staten van Noord-Brabant in 2020 opnieuw budget voor het Impulsgeldenprogramma beschikbaar gesteld zal worden. Houdt onze website en nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven over ontwikkelingen rondom het impulsgeldenprogramma.