Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Breng de randvoorwaarden in beeld voor een wijkprogramma met impact

Als aanjager en adviseur maken wij veel mooie (kunst)projecten in Brabantse wijken mogelijk. Zo zien we creatieve professionals aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken in de wijk, zoals wateroverlast, huisvesting van statushouders en eenzaamheid. Woningcorporaties, culturele (project)organisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten werken allemaal met cultuurprojecten in wijken. Maar hoe zorg je ervoor dat je kan voortbouwen op de resultaten en inzichten uit het project? Daarvoor hebben wij een handzaam instrument ontwikkeld: het Canvas Community Art Wijkprogramma’s.

Van losse projecten naar een samenhangend programma

Op het moment dat een projectenreeks een duidelijke focus heeft, zien wij dat er een betere verhouding ontstaat tussen inzet en resultaat. De focus ontstaat doordat projecten zijn uitgelijnd binnen een programma. Projecten dragen dan steeds meer bij aan de programmadoelstelling, doordat ze voortbouwen op de resultaten en inzichten van het project ervoor. Bovendien valt door de langdurige inzet de terugverdientijd van je investering binnen je programma, wat bij een project niet het geval zou zijn. Kortom: als je van losse projecten toewerkt naar een samenhangend programma, bereik je meer impact met je investering van geld en tijd.

Wat heb je nodig om tot een samenhangend programma te komen?

De mate van impact van een programma wordt bepaald door de optimale inzet van alle aanwezige randvoorwaarden. Op basis van ervaringen in het veld hebben wij een handzaam instrument ontwikkeld: het Canvas Community Art Wijkprogramma's. Met het Canvas heb je een checklist in handen waarmee je inzicht kan krijgen of alle randvoorwaarden aanwezig zijn om het maximale uit je projecten te halen.

Download de Canvas Community Art Wijkprogramma's

De vijf randvoorwaarden zijn:

  1. Er is een eindverantwoordelijke voor de leefbaarheid die de regie over het programma kan voeren
  2. Er is een samenwerkingsverband en bijbehorende organisatiestructuur van organisaties die mede-verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in wijken
  3. Er is of zijn intermediair(s) die in de praktijk kunnen makelen en schakelen tussen bewoners en relevante organisaties
  4. Er is een veranderstrategie met de inzet van kunst en cultuur en een lerend systeem waarmee opgedane inzichten verwerkt kunnen worden in vervolgstappen
  5. Er is een programmabudget met een gezonde financieringsmix dat een brede commitment weerspiegelt