Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het subsidieplafond voor het aanvragen van kennisvouchers binnen het impulsgeldenprogramma is bereikt. Met kennisvouchers worden makers en culturele organisaties ondersteund bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector. In totaal zijn er dit jaar 18 kennisvoucher-trajecten ondersteund voor een totaalbedrag van €100.000. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Kennisvouchers

Met behulp van een kennisvoucher kunnen makers en culturele instellingen hun ondernemerschap versterken. Ze huren hiermee externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een expert of coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inbedding van de opgedane kennis en kunde in de reguliere beroepspraktijk of bedrijfsvoering, zodat de maker of organisatie ook na het coachingstraject verder kan bouwen op de inzichten die zijn opgedaan gedurende het traject. Dit draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector.

18 makers en instellingen ondersteund

Dit jaar maakten makers zoals Dyane Donck, Jenny Ymker, Jeroen Kant en Kristel van Issum, maar ook organisaties als Manifestations, Onomatopee, de Nederlandse Breaking League gebruik van een kennisvoucher. Ze kregen een vergoeding van 80% van de kosten van de aangetrokken externe coach. In totaal zijn er in 2019 18 kennisvoucher-trajecten ondersteund voor een totaalbedrag van €100.000.

"Het coachingstraject was in overzichtelijke stappen opgebouwd en het bood ons veel concrete handvatten van iemand met veel ervaring uit de praktijk. Daar kunnen we echt wat mee op de lange termijn." Katja Grässli en Claudia den Boer, Stichting MoveToMeet

Versterking cultureel ondernemerschap

Kennisvouchers zijn sinds 2014 beschikbaar als één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. Er zijn sindsdien maar liefst 98 kennisvoucher-trajecten ondersteund. Makers en culturele instellingen weten dit financieringsinstrument waarmee zij hun cultureel ondernemerschap kunnen versterken steeds beter te vinden.

Cultureel ondernemerschap kan gedefinieerd worden als ondernemerschap waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen

 

De kennisvoucher biedt makers en culturele organisaties de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen op dit vlak. Door te werken aan hun cultureel ondernemerschap bouwen makers en culturele instellingen aan een stevig fundament onder de organisatie en/of beroepspraktijk. Het leidt onder meer tot een sterkere focus, meer strategische keuzes, groter draagvlak en nieuwe samenwerkingsverbanden (zowel binnen als buiten de culturele sector), artistiek-inhoudelijke verdieping, een breder of groter publiek, meer (eigen) inkomsten, effectievere marketing.

 

Impulsgeldenprogramma

De kennisvoucher één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over ontwikkelingen rondom het impulsgeldenprogramma.

Rol van Kunstloc

Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt makers en culturele instellingen die een kennisvoucher-aanvraag willen doen. We informeren over de mogelijkheden, denken mee, gaan in gesprek over de leervraag en helpen bij het vinden van de juiste expert/coach. De adviseurs van Kunstloc Brabant blijven gewoon bereikbaar voor advies, bijvoorbeeld op het gebied van financiering en cultureel ondernemerschap. Neem gerust contact met ons op.