Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

5 conclusies uit de enquête onder zelfstandige docenten, makers en producenten

Bij Kunstloc Brabant heb ik de afgelopen jaren gezien dat het aantal zelfstandigen in de cultuursector groeiende is. Sommige zelfstandigen hebben daar bewust voor gekozen, anderen zijn tot die constructie gekomen omdat ze bijvoorbeeld niet meer in loondienst konden werken bij het kunstencentrum waar ze werkzaam waren. Om deze groep meer in beeld te krijgen, hebben we een kleine enquête opgezet naar deze groep. We waren erg benieuwd naar de behoeften van deze diverse groep op het gebied van ondernemerschap. Zo’n 100 mensen hebben gereageerd, waarvoor dank!

De 5 conclusies die wij meenemen:

1. Veel zelfstandigen in de cultuursector hebben een hybride beroepspraktijk. Een groot deel van de respondenten werkt als professionele maker, als docent en als producent. Er is niet één type zelfstandige te onderscheiden. De thema’s waarop kennis wordt gevraagd zijn wel eenduidiger.

2. Uurtarieven, offertes en factureren springen eruit als er wordt gevraagd naar de behoefte om kennis van te nemen. Wellicht komt dat omdat er in de enquête tussen haakjes ‘fair practice code’ achter staat vermeld. Dit onderwerp is zeer actueel en vraagt om een andere denkwijze. Want: houd jij vast aan je uurprijs als je concullega er onder zit en daarmee de opdracht binnen haalt? Hoe zorgen we dat zelfstandigen elkaar zien als samenwerkingspartners in plaats van concurrenten en gezamenlijk gaan staan voor de kracht van cultuur en daarmee een eerlijk tarief vragen? Een onderwerp wat het nu nodig heeft om uit te diepen. Wil je meer lezen over dit onderwerp, bekijk dit artikel van het Fonds Podiumkunsten.

3. Ook het item subsidies en financiering springt er bovenuit qua belangstelling. Wist je dat we bij Kunstloc Brabant daar regelmatig bijeenkomsten over houden? Op onze website kun je in de agenda zien wanneer je aan kunt schuiven bij interessante verhalen uit het veld.

4. Intervisie is een werkvorm die interessant wordt gevonden. Het blijkt dat er behoefte is aan een klankbord; collega’s waar je mee kunt sparren en uitwisselen. Je zou kunnen denken dat dat ook onderling opgepakt kan worden. Maar, ik snap ook dat het lastig is om de samenwerking te initiëren. Tijd = geld en dat vraagt een investering die je wellicht niet altijd kunt doen. We gaan bij Kunstloc Brabant bekijken hoe we, als onafhankelijke partij, dit handen en voeten kunnen geven.

5. We merken een grote betrokkenheid van de respondenten om een dag of dagdeel mee op te zetten om kennisdeling binnen de groep vorm te geven. 1/3 van de groep wil zich inzetten om een kennisdelingsbijeenkomst mee voor te bereiden. Heel fijn!

Je hoeft niet alles zelf te weten

De grote betrokkenheid bleek uit reacties van de respondenten zoals Marieke Vromans. Marieke is beeldend kunstenares, landschapsarchitect en grafisch ontwerper. Ze heeft op 21 juni haar kunstwerk De Rits in het Spoorpark in Tilburg geopend. Eerder won ze de Brabant Cultuur Publieksprijs van de Provincie Brabant. Het lijkt haar als zelfstandig ondernemer voor de wind te gaan, maar toch heeft ze behoefte aan kennis en ondersteuning.

Zelfstandig ondernemer in de kunst zijn vraagt veel van je. Op artistiek vlak moet je presteren, maar ook zakelijk moet je weten waar je het over hebt. Gelukkig hoef je niet alles zelf te weten, ik ben nieuwsgierig naar hoe andere ondernemers het voor zichzelf regelen. Bijvoorbeeld hoe ik andere ondernemers aan me kan binden, die mij werk uit handen kunnen nemen, waar ik op zakelijk vlak mee kan sparren en die ook het culturele veld kennen. Ik denk dan onder andere aan iemand die met me mee kan denken bij het kiezen van een insteek van een subsidieaanvraag én ondersteunen bij het schrijven ervan of het opstellen van een social media strategie én ondersteuning bij uitvoering hiervan.

Ik verwacht van de bijeenkomsten dat Kunstloc me bij deze onderwerpen kan ondersteunen en dat de andere zelfstandige kunstenaars me daarbij kunnen adviseren. Vanzelfsprekend deel ik mijn kennis over hoe je samenwerkt met andere domeinen, zoals ruimtelijke ordening bij een gemeente, graag!

Hoe gaan we nu verder?

In augustus gaan we samen met een voorbereidingsteam van zelfstandigen bekijken hoe we een kennisdelingsbijeenkomst vorm gaan geven. Het uitgangspunt is om elkaar verder te helpen in de sector. Werk je als zelfstandige, is de enquête aan je voorbijgegaan, maar ben je wel geïnteresseerd? Laat het me weten, dan houden we je op de hoogte.

We hebben nog niet alle zelfstandige ondernemers in beeld en ook zal niet iedereen op bijeenkomsten of intervisie zitten te wachten. Wat we wel doen is aansluiten bij je vraag. Kunstloc Brabant ondersteunt en faciliteert daar graag. Laten we elkaar snel ontmoeten en van start gaan! Ik heb er zin in.

Ook namens mijn collega’s Frank de Jong, Herman Kuypers en Luc Begas.