Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland. 

Nederland kent instellingen voor kunst en cultuur die op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau actief zijn op het terrein van de kunst- en cultuureducatie en -participatie. In essentie intermediaire organisaties die zich, vanuit de provinciale optiek, kenmerken door hun integrale, bovenlokale en innovatieve benadering. De instellingen werken voor en met overheden, het onderwijs, de amateurkunst en de professionele kunsten.

De Raad van Twaalf treedt namens de provinciale instellingen voor kunst & cultuur op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst & cultuurproductie en -bereik. De Raad van twaalf stelt haar expertise beschikbaar middels adviezen en publicaties en neemt het initiatief tot gesprekken en bijeenkomsten.

Meer informatie over De Raad van Twaalf

Meer weten over de Raad van Twaalf?

Neem contact met mij op.