Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Donderdag 7 mei werd het nieuwe bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD gepresenteerd: ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant.’ Cultuur is daarin onderdeel geworden van de portefeuille ‘Vrije tijd’. Wil van Pinxteren is als gedeputeerde verantwoordelijk voor die portefeuille. Hij heeft in het bestuursakkoord de opdracht gekregen de provinciale cultuurportefeuille af te bouwen: “De tijd is gekomen om deze mooie resultaten te consolideren en borgen binnen onze maatschappij. Dit laatste in combinatie met een geleidelijke afbouw van de inzet van provinciale middelen.'' Cultuur lijkt hiermee voor het eerst sinds decennia geen kerntaak meer voor de provincie.
 
Deze koerswijziging leidt tot veel vragen en reacties uit de culturele sector. Binnen Brabant en daarbuiten. Via deze blog houden wij je op de hoogte van de belangrijkste publicaties.

Bestuursakkoord 2020-2023

Chris van Koppen, directeur Kunstloc Brabant

In het stuk Cultuur: een Brabantse kernwaarde reageert onze directeur Chris van Koppen uitgebreid op het bestuursakkoord.

in Binnenlands Bestuur (9 mei):

‘Als de provincie een einde wil maken aan meerjarige subsidies verdwijnt er echt heel veel.’ Het zou dan zo maar kunnen gebeuren dat de Dutch Design Week naar Amsterdam uitwijkt, aldus Van Koppen. Hoewel er nu nog weinig concreets bekend is over de uitwerking van de bezuinigingsplannen, staat als paal boven water dat er per saldo minder geld voor cultuur zal zijn. Het verontrust Van Koppen bovendien dat de provincie cultuur niet meer als kerntaak beschouwt. [...] Door het cultuurbudget af te bouwen komt er op termijn minder cultuurgeld uit ‘Den Haag’ naar Brabant. Dat stelt ook Kunstloc Brabant. ‘Er zijn meerjarige afspraken tussen rijk, provincie en gemeenten gemaakt over de financiering van de sector. De provincie zegt dit nu eenzijdig op’, aldus Van Koppen.

in Eindhovens Dagblad (9 mei):

"Het mes gaat in de Brabantse cultuur, zoveel is duidelijk. Je kunt je afvragen of degenen die dit coalitieakkoord hebben geschreven, zich ervan bewust zijn hoe cultuurbeleid tot stand komt. Het is een samenspel van Rijk, provincie en gemeenten. Daar zijn afspraken over gemaakt en daar kun je niet zomaar eenzijdig aan tornen.” Van Koppen verwacht binnenkort kennis te maken met de nieuwe gedeputeerde. "En dan is er op enig moment ook een reality check. Want er staan dingen in dit akkoord, die kun je wel willen, maar daarmee is niet gezegd dat het ook allemaal kan.” 

"Daar komt bij dat juist nu de regio op het gebied van cultuur meer verantwoordelijkheid krijgt. En dat is niet in Den Haag bedacht, dat hebben de provincies, en met name Brabant, gewild. Als begin juni de Raad voor Cultuur met haar adviezen komt, dan verwacht ik dat het aantal Brabantse instellingen dat van het Rijk geld gaat krijgen, groter wordt. Dat gebeurt in ruil voor grotere investeringen van de steden en de provincie. Als de provincie die structurele financiële betrokkenheid niet kan leveren, dan breek je de culturele infrastructuur af, dan jaag je uiteindelijk culturele instellingen de provincie uit. Dan vindt de Dutch Design Week straks wellicht niet meer in Eindhoven, maar in Amsterdam plaats, en gaat Design Academy Eindhoven er een paar jaar later achteraan. Dát is waar de provincie zich toe moet verhouden.”

Cultuur: een Brabantse kernwaarde

Live-blog beeindigd

We houden de reacties op het bestuursakkoord vanaf 15 juni bij in het overzicht op Trends & Ontwikkelingen.

Trends & Ontwikkelingen

‘’Noord-Brabant gaat terug in de tijd. Sinds het aantreden van het nieuwe provincie­bestuur zijn gezondheid, milieu, leefklimaat en cultuur ondergeschikt geraakt aan het belang van de boeren. Het Brabantse provinciebestuur lijkt zich helemaal niet te realiseren wat de negatieve effecten van het voorgenomen beleid zijn op de levenskwaliteit van de eigen ­bevolking. Het verzaakt hiermee een van haar belangrijkste kerntaken.’’ Aldus Drs. M. van Campen-Berlie uit Veghel, bioloog en voormalig wethouder cultuur van de gemeente Veghel. Brabants Dagblad


Met acties in de binnenstad gaan dansers uit Tilburg de strijd aan met bezuinigingen op cultuur door het nieuwe provinciebestuur. BN de Stem


Als het aan het provinciebestuur ligt vált er de komende jaren ook niet zo veel meer te spelen. Topdirigent Jac van Steen, hij woont in Esbeek, is furieus. Eindhovens Dagblad, inlog vereist


Cultuurwethouders van zes gemeenten in Zuidoost-Brabant ( Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel) en Valkenswaard) maken zich grote zorgen over het cultuurbeleid van het nieuwe provinciebestuur. Zij uiten hun kritiek in een open brief. Volgens de wethouders geven onder anderen dansers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers ‘het leven kleur’. Ook prijzen zij de activiteiten van theaters, bibliotheken en musea. Brabant heeft de zaken goed voor elkaar, stellen de bestuurders. De bijdragen van de landelijke overheid, provincie en gemeenten zijn ‘in redelijk evenwichtige samenhang. Dat wil zeggen: tot nu toe’. De plannen stralen geen betrokkenheid uit en het nieuwe college neemt risico’s en speelt ‘’met het welbevinden, het welzijn en de welvaart van de inwoners van onze provincie.’’ Eindhovens Dagblad


Aart Strootman, die al jaren les geeft aan het conservatorium in Tilburg, kwam met een idee voor een protest tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om fors bezuinigen op cultuur. De componist maakte een speciale partituur van het lied Brabant. Muzikanten en zangers werd gevraagd om het lied thuis te spelen en op te nemen. Vervolgens stuurden zij via WhatsApp hun muzikale bijdrage in. "Muzikanten van allerlei niveaus doen mee. Soms hoorde je na afloop van een video de lerares nog 'goed gedaan' zeggen. Maar ook de violist van een bekend orkest doet mee." Het samenvoegen van de muziek en de verschillende video's was nog een hele klus. De video is gemaakt door de in Tilburg opgeleide acteur Dries Alkemade. Omroep Brabant


Minister van Engelshoven (OCW) was 30 mei op werkbezoek in ’s-Hertogenbosch, op uitnodiging van Theaterfestival Boulevard  en sprak in De Verkadefabriek met kunstenaars, bestuurders, inclusief de nieuwe Gedeputeerde voor Vrije Tijd, Cultuur en Sport en wethouders van de grote steden. Er werd over de volle breedte van de podiumkunstendisciplines gekeken naar de uitdagingen voor de sector, van opleiding en talentontwikkeling tot (inter)nationale top. Betrokkenen bespraken de impact van de corona-maatregelen op studenten, op produceren en (internationale) optredens. Ook de ontwikkelingen bij verschillende festivals en podia passeerden de revue. De minister was onder de indruk van de samenwerking in cultureel Brabant. Gedeputeerde van Pinxteren sprak over het belang van steun voor de hele keten. De minister vreest dat er instellingen gaan omvallen; een fonds, zoals Kunsten’92, voorstelt kan ze niet garanderen. Theaterfestival Boulevard


‘’Wij, kunstprofessionals, hebben ons de afgelopen, vaak tientallen jaren lang al verdiept in de kunst en cultuur in Brabant. Wij kunnen haar plaatsen in een landelijk maar ook een lokaal perspectief. Wij weten hoe rijk Brabant is en hebben een grote bewondering voor de kunst en haar makers. Die kunst is er van klein tot groot, ze is experimenteel, vernieuwend, voor iedereen toegankelijk, ­visionair en zo heel erg verrijkend.’’  "Wie de sloophamer tegen de kunst hanteert, hanteert die hamer tegen zichzelf, tegen alle inwoners van Brabant, en uiteindelijk tegen Brabant." Aldus een aantal ‘kunstprofessionals’ in een opinieartikel in het Brabants Dagblad, waarin beroep wordt gedaan op de Brabantse statenleden, de Brabantse steden en alle Brabanders om het aculturele coalitieakkoord te herzien. Brabants Dagblad , inlog vereist


Cultuur valt in Noord-Brabant voortaan gewoon onder de noemer ‘vrije tijd’ en de subsidie op cultuur wordt de komende jaren flink afgebouwd, zo maakt het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur duidelijk. Loes Dircken-de Rooij uit Rucphen is professioneel musicus, docent en adviseur kunsteducatie. Zij noemt de huidige ontwikkelingen ‘dieptriest’. “Cultuur is onderdeel van beschaving”, vindt ze. Internetbode Rucphen


In een open brief spreken verschillende Brabantse bibliotheken, samen met tientallen culturele organisaties, hun zorg uit over de cultuurplannen van het nieuwe provinciebestuur, dat onlangs een bestuursakkoord voor de periode 2020 - 2023 presenteerde waaruit blijkt dat er bezuinigingen op de cutuursector te verwachten zijn. Bibliotheekblad


De Kunst van Brabant heeft op 20 mei een welkomstbrief gestuurd aan Wil van Pinxteren, de nieuwe gedeputeerde voor Vrije Tijd, Cultuur en Sport. Met daarbij het verzoek om op korte termijn in gesprek te gaan over de plannen rondom het provinciaal cultuurbeleid. De Kunst van Brabant


Stichting Rudolf H Schmidtfonds uit in een brief aan College van Gedeputeerde Staten haar zorgen over het cultuurbeleid in het nieuwe bestuursakkoord in het algemeen en de gevolgen voor het Internationaal Vocalisten Concours IVC in het bijzonder. Brabant.nl


Festival Cement uit in een brief aan College van Gedeputeerde Staten haar zorgen over het cultuurbeleid in het nieuwe bestuursakkoord. Brabant.nl


Het Stedelijk van Abbemuseum heeft een nieuw videoprogramma waarmee het museum de betrokkenheid van het publiek wil vergroten. Op 18 mei 2020 – internationale museumdag – was de eerste live uitzending via Facebook. In de uitzending bleek dat de aangekondigde bezuinigingen op de uitgaven voor kunst en cultuur door de provincie Noord-Brabant helemaal verkeerd zijn gevallen bij de directeur van het Van Abbemuseum Charles Esche. Hij is ‘extreem teleurgesteld’ in het cultuurbeleid van het nieuwe provinciebestuur. Brabant Cultureel


Een aantal muzikanten uit Noord-Brabant wil met een digitale actie protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op cultuur in Noord-Brabant. De bedoeling is om met zoveel mogelijk muzikanten het lied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis in te spelen en dit op een filmpje op te nemen. Het arrangement groeit in 1 minuut van solopiano tot een gigantisch orkest en koor. Op het moment dat in de originele versie de tekst ‘dan denk ik aan Brabant want daar brandt nog licht’ wordt gezonden, volgt er na het woord ‘want’ een abrupte stilte en verschijnt in het filmpje de tekst: ‘daar wordt het stil’. Klankwijzer


In de derde aflevering van de Cultureon podcast gaat redacteur Bertien Minco in gesprek met Henri Swinkels, voormalig gedebuteerde uit Noord Brabant over de actuele politieke status van de cultuursector in het zuiden. Hoe wordt er gereageerd op het feit dat er straks geen gedebuteerde voor de afdeling cultuur meer rondloopt, maar dat de sector onder de tak 'Vrije Tijd' valt?... (Podcast, opgenomen voor het debat). Cultureon


‘’Ik moet mezelf positioneren in dit gewricht. Vrije tijd of kunst? Meelopen en proberen te voldoen aan de eis om te passen in het vakje ‘Vrije Tijd’? Of ingaan tegen die verdrietige inflatie van de waardering van ons vak? Moet het terug naar ‘hoe het vroeger was’?’.  Martijne van Dijk, Hilvarenbeek, is als saxofonist verbonden aan o.a. Ensemble Modern, Saxofoonkwartet Axone, Mahler Chamber Orchestra. Brabants Dagblad  , inlog vereist


‘’Cultuur wordt dus ingezet voor het toerisme en toerisme gaat op zijn beurt een hap nemen uit de toch al gekrompen begroting voor cultuur, erfgoed, sport, vrije tijd en nu ook toerisme. ‘’ Wijbrand Schaap over de resultaten van het debat in Provinciale Staten en de mededelingen van  VVD-Statenlid Christophe van der Maat op Facebook. Cultureel Persbureau


VNO-NCW Brabant Zeeland heeft als uitgangspunt om plannen te beoordelen op de inhoud. Zo ook het akkoord van het nieuwe Brabantse provinciebestuur. Dit vorige week gepresenteerde akkoord ademt pragmatisme en dat spreekt de werkgeversorgansiatie aan. Maar er zijn ook zorgen. ‘’ De belangrijkste is dat we de zwaar geraakte cultuursector niet in de steek moeten laten en dat we blijven werken aan de natuur en de duurzaamheid. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is meer nodig dan het creëren van de juiste economische randvoorwaarden.’’ VNO -NCW Brabant Zeeland


‘’Ik ben benieuwd hoe er in Den Haag aangekeken wordt tegen het Brabantse voornemen om cultuursubsidies te schrappen, net nu lokale en regionale inbedding (en daarmee financieel draagvlak bij decentrale overheden) speerpunt en toetssteen is geworden in het landelijke cultuurbeleid.’’ Thomas Lamers, filosoof en dramaturg/theatermaker, in Theaterkrant in een artikel waarin hij stelt dat Noord-Brabant het Texas van Nederland begint te worden. Theaterkrant


Ruim zeventig bij Festival Cement betrokken theatermakers uiten in een brief  aan het College van Gedeputeerden, d.d.15 mei ,  gezamenlijk hun zorgen over de richting die het nieuwe provinciale bestuur van Brabant inslaat. Ze schrijven  ‘verbaasd en geschrokken’ te hebben vernomen dat het nieuwe bestuur cultuur als provinciale kerntaak wil afbouwen en geen gedeputeerde cultuur meer wil. Ze vragen ‘met klem de radicale destructieve plannen te herzien’. Theaterkrant


Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Brabantse coalitie-akkoord voor het beleid van de gemeente Eindhoven? Dat willen de fracties van GroenLinks en de PvdA in de Eindhovense gemeenteraad weten van het college van B en W. Uit die vragen blijkt dat beide partijen zich grote zorgen maken over de impact van dat akkoord op het Eindhovense beleid op het gebied van cultuur, mobiliteit en de overgang naar duurzame energievoorziening. Zorgen zijn er met name over de Philharmonie-Zuid en het Muziekgebouw, waarvoor de gemeente Eindhoven onder andere met de provincie nieuwe toekomstplannen aan het ontwikkelen is. Veel subsidies die Eindhoven in de culturele sector verstrekt, gaan gepaard met cofinanciering door het provinciebestuur. In het nieuwe provincie-akkoord wordt er flink bezuinigd op cultuursubsidies. Eindhovens Dagblad


"Een verkeerde inschatting. We hadden een aantal dingen handiger moeten doen. Stom van ons." Gedeputeerde Christophe van der Maat is zondag 17 mei  duidelijk: de plannen die het nieuwe provinciebestuur heeft met cultuur in Brabant hadden anders opgeschreven moeten worden in het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord. Dit zegt de VVD-bestuurder in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Heel vervelend", zegt Van der Maat nu. Dat er geen geld voor cultuur meer zou zijn, ontkent hij. Maar hij zegt te snappen dat mensen het zo gelezen hebben. "Op onderdelen is het waar", geeft hij aan. Maar heel specifiek moet er volgens hem nog worden gekeken naar welke subsidies worden afgebouwd. Omroep Brabant


FvD Fractievoorzitter Eric de Bie vertelt zondag 17 mei in NOS Met het Oog op Morgen over het nieuwe bestuur en wat de partijen willen bereiken. Zijn reactie  op de protesten: "Ook cultuur gaan we in de tekst van de wet de nodige aandacht geven. Net als sport en vrije tijd."  NPO Radio 1


De nieuwe Brabantse bestuurscoalitie heeft alsnog het woord cultuur opgenomen in de portefeuille van beoogd gedeputeerde Wil van Pinxteren. Die portefeuille heet nu Vrije Tijd, Cultuur en Sport. De culturele sector protesteerde heftig tegen het schrappen van een speciale portefeuille cultuur. Om het draagvlak te creëren waar de nieuwe coalitie zo hoog over opgeeft, werd dat woord alsnog toegevoegd. Om 21.10,  15 mei, stemt een meerderheid van de  Provinciale Staten tegen een motie om de verplichtingen te respecteren die zijn ingegaan in het kader van de culturele basisinfrastructuur dat met Rijk en Brabantstadpartners is en dus bezuinigingen of afbouw van subsidierelaties niet eerder in te laten gaan dan met de start van een volgende planperiode, zijnde 1 januari 2025.  Omroep Brabant , Brabants Dagblad   , Brabant Cultureel


‘’Alles wat zeker is, is dat niets zeker is. Het corona-virus zet alles op losse schroeven. Onze manier van leven zal veranderen, onze cultuur zal veranderen. Wij, cultuurmakers in Brabant, zijn daarom geschokt en geschrokken door het voornemen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om, juist nu, vanaf volgend jaar 25 procent van de cultuurbegroting te schrappen. De schade zou altijd verschrikkelijk zijn geweest, maar is in deze tijd volledig onverantwoord.’’ Bezuiniging ondermijnt het hele culturele bouwwerk, schrijven tientallen culturele organisaties in het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad


Om de hoogindustriële kenniseconomie van Brabant goed te kunnen laten draaien, is een vitale culturele sector absoluut noodzakelijk. Het nieuwe provinciale bestuursakkoord zet dit allemaal op losse schroeven. Aldus Frans Boekema,  emeritus hoogleraar Regionale Economie aan de RU Nijmegen en Universiteit van Tilburg. Brabants Dagblad


Cultuurminnend Noord-Brabant en dus ook Eindhoven is massaal in verzet gekomen tegen de bezuiniging op cultuur die het nieuwe provinciebestuur vorige week aankondigde. Een petitie tegen de plannen werd binnen drie dagen al bijna 15 duizend keer ondertekend. Studio 040 sprak met Jos Feijen, De Effenaar, Tanja Mlaker, Stichting Cultuur Eindhoven en Angelique Spaninks, MU.  "De aankondiging dat dit allemaal gaat stoppen, is een vorm van kapitaalvernietiging. Maar het haalt ook de ziel uit waar we allemaal mee bezig zijn in Brabant." Aldus Spaninks.  Studio040


‘’Een akkoord van partijen VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant waarmee de komende jaren wordt ingezet op het versterken van de economie en bereikbaarheid, met belang voor natuur, met ruimte voor boeren en ontwikkeling van vrije tijd.  Daarmee lijkt het erop dat de provincie een sterke koerswijziging wil doorvoeren betreft de support voor en investering in kunst en cultuur, van humuslaag tot topniveau. En dat terwijl de inspanningen van de afgelopen jaren tot veelbetekenende resultaten hebben geleid: zowel binnen de culturele sector als daarbuiten.’’ Uit Nieuwsbrief Brabant C, mei 2020. Brabant C


‘’Investeren in cultuur is niet dom. Vraag maar aan iemand die ooit een Van Gogh kocht. Toch hebben we nu een provinciebestuur dat het anders ziet. Cultuur is vrije tijd, de subsidiekraan kan dicht’’. Column van Edine Wijnands. BN - De Stem


Beeldend kunstenaar Mieke van Zundert haalde op 15 mei uit protest tegen de voornemens van het nieuwe provinciebestuur om te bezuinigen op de cultuur de etalage van haar winkelatelier in Zundert leeg. “Dan gaat de kunstbeleving in de Molenstraat in Zundert even op zwart”, zegt ze. “Zo ziet een wereld zonder kunst eruit”. Internetbode


Wie Zundert binnenrijdt, valt het  onmiddellijk op. Talloze kunstwerken in de openbare ruimte zijn voorzien van een blinddoek in Brabants Bont als protest tegen het voornemen van het nieuwe provinciebestuur om te bezuinigen op cultuur. BN – De Stem


500 Bredanaars tekenen petitie om culturele sector te steunen. Breda Vandaag


Kunst is uniek, politiek niet. Column van Rob Schoonen in het Eindhovens Dagblad.  Eindhovens Dagblad


"Schaamt u zich niet?" vraagt kunstenaar Tine van de Weyer. "Het woord ,'kunst' komt 0 keer voor in het 69 pagina's tellende coalitie-akkoord." Vimeo


In Metroplis M reageren Klaartje Esch van Kunstpodium T, Steven ten Thije van het Van Abbemuseum, Freek Lomme van Onomatopee, en Ranti Tjan van sundaymorning@ekwc op het bestuursakkoord. "Brabant is toch een voorbeeld voor de rest van Nederland, het is hier qua subsidies beter geregeld dan in veel andere provincies. Als deze trend zich landelijk doorzet betekent dat kaalslag voor heel Nederland." Metropolis M


Simon Kentgens, lid van de adviescommissie BrabantStad Cultuur, voorziet een ramp voor de culturele infrastructuur van Brabant. "Een bloeiende economie gaat niet zonder een bloeiende cultuur. Daarom is er in ­Brabant heel slim geïnvesteerd.” Als dat teniet wordt gedaan kan dat verstrekkende gevolgen hebben, ook in de rest van Nederland. BN de Stem


Met een berg 'geruimde' theaterstoelen protesteert De Kunst van Brabant voor het provinciehuis bij de officiële benoeming van de nieuwe gedeputeerden. Door het ontbreken van een bestuurder voor cultuur 'schoffeert het nieuwe provinciale bestuur de kunstenaars, artiesten en culturele instellingen'. Omroep Brabant, Brabants Dagblad


Oud-gedeputeerde Henri Swinkels reageert op Hermen Vreugdenhil die stelt dat de bezuinigingen op cultuur al eerder zijn ingezet. Door de begrotingen naast elkaar te zetten laat Swinkels zien dat er niet is bezuinigd maar geinvesteerd. De incidentele middelen spelen daarbij een belangrijke rol, en daar wordt nu met 25% op bezuinigd. Daar komt nog een bezuiniging van € 7 miljoen bij in 2023. "Zo brengt deze coalitie juist aan het einde van hun termijn de definitieve nekslag toe." Twitter


Midden in de coronacrisis die ook de cultuursector hard raakt, komt het nieuwe provinciebestuur in Noord-Brabant met een onheilspellende boodschap. Het mes gaat diep in de uitgaven voor kunst en cultuur. Wat staat er op het spel?   Brabant Cultureel


“Juist in een tijd waarin we al lijden onder de coronabeperkingen – maar ook dagelijks de kracht van kunst en cultuur ervaren (probeer je deze dagen eens voor te stellen zonder boeken, muziek, films) – voelt dit akkoord als zinloze kapitaalvernietiging. Het hechte en constructieve culturele leven wordt ermee gekortwiekt, een zorgvuldig opgebouwde Brabantse sector dreigt – amper onderbouwd – te worden opgeofferd door kortzichtigheid.’’ Reactie van Panama Pictures.  Panama Pictures


Nieuwsbrief De Kunst van Brabant, d.d. 14 mei.   De Kunst van Brabant


‘’Jammer voor de Brabanders die op Forum voor Democratie hebben gestemd in de veronderstelling dat een stem op Thierry Baudet een vingertje in de dijk is tegen de ondergang van de Westerse Cultuur: het provinciale cultuurbudget gaat naar nul en het cultuurbeleid verdwijnt onder het kopje ‘vrije tijd’." Constanteyn Roelofs over de politieke kitsch van FvD. Elsevier Weekblad


Géén stevig protest tegen de bezuinigingen op de cultuursubsidie door de provincie. De gemeente ’s-Hertogenbosch n Bosch vertrouwt op de afspraken die in het verleden gemaakt zijn, maar wil met de vier andere grote steden in Noord-Brabant wél een gesprek aan met gedeputeerde Wil van Pinxteren van vrije tijd, waar cultuur onder valt. ,,Er liggen afspraken over samenwerking en subsidies met de provincie en ga er vanuit dat die nagekomen worden. Een gesprek is het meest effectief. We moeten nu niet publiekelijk gaan reageren‘’’, aldus cultuurwethouder Mike van der Geld. Hij ziet in het bestuursakkoord consequenties voor de cultuur. ,,Maar waar deze precies gaan zitten weet ik nog niet. Dat wordt pas duidelijk bij de verdere uitwerking van het akkoord.’’ Brabants Dagblad


‘’Het mes zetten in de cultuur subsidies heeft ook direct gevolgen voor onze stad. Een rijk cultureel leven zorgt voor werkgelegenheid, is een aanjager voor onze (lokale) economie en trekt bezoekers naar onze stad.’’ Dat schrijft de Bossche partij De Bossche Groenen op haar website. De Bossche Groenen


Nieuwsbrief De Kunst van Brabant, d.d. 13 mei 2020. De Kunst van Brabant


Het is onbegrijpelijk dat de kunst- en cultuursector gereduceerd wordt tot een vrijetijdssector, schrijft Baltan Laboratories in een reactie. Het is een ontkenning van een sector die zichzelf inmiddels al lang en breed heeft bewezen. Het toont pijnlijk aan dat het nieuwe bestuur geen besef heeft wat de waarde is van cultuur. Een regio die pretendeert in te spelen op wereldwijde uitdagingen op gebied van klimaat, technologie, duurzaamheid en transformatie verliest zijn geloofwaardigheid door het niet erkennen van de kunst- en cultuursector als belangrijke aanjager voor deze wereldwijde maatschappelijke transformatie. Baltan Laboratories


‘’Degradatie van de Brabantse cultuur naar ‘’vrije tijd’’ in combinatie met zelfs het ontbreken van een betrokken Gedeputeerde Cultuur en aangekondigde bezuinigingen zullen ongetwijfeld gaan leiden tot een verdere verschraling van de amateurmuziek en dans in Brabant.’’ Het nieuwe bestuursakkoord van de Provincie Noord-Brabant leidt tot grote zorgen, ook bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. (BBM). Uit de bezorgde brief van voorzitter Joop van de Meulenreek. Brabantse Muziekbond, Brabants Dagblad


Het bestuur van de Brabantse Hoeders heeft een brief gestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten. “Geacht college, hoe kan het bestáán dat u het mes zet in de financiële middelen (tot wel 60 procent!) voor de cultuur. Met respect, het staat u natuurlijk volkomen vrij om samen een politiek programma in elkaar te zetten, maar het lijkt alsof u geen voeling heeft met wat er op cultureel gebied gebeurt in Brabant. Het belang daarvan wordt duidelijk miskend.” Brabant Cultureel


Oud burgemeester van Breda Ed Nijpels reageert op het beleid in Noord-Brabant, waar cultuur voortaan 'vrije tijd heet'. "Ik woon niet meer in Brabant, maar als ik er nog had gewoond, had ik mijn eigen VVD erop aangesproken." Hij vindt het een belediging naar alle mensen in Noord- Brabant die bezig zijn met cultuur. "Orkesten, maar ook iets als carnaval waar het bouwen van wagen een vorm is van Brabantse cultuur." Hij sprak voor de radiomicrofoon, in het programma Spraakmakers van NPO Radio 1, waarin werd gesproken over het belang van de cultuur(sector). NPO Radio 1, NPO Radio 1


Sander van Bussel, artistiek leider van Tilburg Cowboys, ziet dat de crisis wordt aangegrepen door politici om een 'nieuwe normaal' te dicteren. "Normaal werkt het uitzonderlijke tegen. We snakken juist naar het uitzonderlijke, de verbeelding, interactie, openheid en ruimte en niet naar een provincie waarin de grootste bek dicteert." Make it in Tilburg


Marcelle Hendrickx, wethouder van Tilburg voor D66, uit op Facebook er grote moeite mee te hebben "dat er geen enkele inhoudelijke ambitie wordt geuit op het gebied van cultuur". De coalitie wil de vruchten plukken van het verleden, maar niet investeren in de toekomst. "Zonder échte ambitie, waardering en middelen voor kunst & cultuur zakken we af naar middelmatigheid, naar kleurloosheid, naar een grauw bestaan in Brabant". Facebook


Kunstredacteur Rob Schoonen constateert dat iedereen die heeft meegeschreven aan het coalitieakkoord geen idee heeft wat cultuur doet voor de Brabanders. "Dat heeft zich in Brabant ontwikkeld tot iets dat de provincie tot Brabant máákt. Torn je aan dat netwerk, torn je aan cultuur, dan torn je aan Brabant." ED


Statenlid Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP wil de discussie graag bij de feiten houden. De provincie heeft structureel 60 miljoen minder te besteden. De keuze om te bezuinigen is al door de eerdere coalitie gemaakt. Er blijft na 2023 nog jaarlijks 40 miljoen vrij te besteden over, dat aan cultuur besteed kan worden. Er komt weinig Rijksgeld voor cultuur naar Brabant, en om dat te veranderen is volgens Vreugdenhil een stevige gedeputeerde nodig. Hij ziet dan ook liever dat de portefeuille cultuur hersteld wordt. Twitter, Brabants Dagblad


Filmmaker Stefan van den Bosch constateert dat Brabant een spaarpot heeft van € 3,5 miljard. "Zullen we afspreken dat iedere Brabander daarvan een x-bedrag vrij mag besteden?" Dongen Nieuws.nl


Dirigent Marc Versteeg is het niet eens met het nieuwe cultuurbeleid van de provincie en heeft daarom besloten om een 'eenzaam protest' te voeren. Gekleed in dirigentenkostuum en met tractor protesteerde hij op 11 mei voor het Bossche provinciehuis "De cultuursector wordt weggevaagd." Brabants DagbladOmroep Brabant


Linda Akkermans heeft zelf weinig met cultuur, maar ziet de waarde er wel van in. Als er neerbuigend wordt gedaan over mensen die minder met cultuur bezig zijn, strijkt dat haar tegen de haren in. Brabants Dagblad, inlog vereist


Cartoonist Maarten Wolterink trekt een parallel tussen de corona-crisis en de toekomst van de culturele sector in Noord-Brabant. Joop


Het is volgens George Knight niet FvD of CDA, maar de VVD die verantwoordelijk is voor het uitkleden van de kunst. De VVD is al jaren bezig kunst in het verlengde van vrijetijdsactiviteit en vermaak te trekken. George Knight, George Knight


Volgens Frank van Pamelen hebben door de provincie ondersteunde instellingen en evenementen Brabant naar een hoger niveau getild en bijgedragen aan ons leef- en vestigingsklimaat. Het 'Nieuwe Normaal' is volgens hem een neerwaartse spriraal. Brabants Dagblad


Statenlid Marcel Deryckere van het CDA beantwoordt veelgestelde vragen over cultuur in het bestuursakkoord 2020-2023. Dit provinciebestuur steekt in de periode 2020-2023 ongeveer € 120 miljoen in cultuur en sport en € 70 miljoen in erfgoed. Brabant kan minder uitgeven omdat het Essent geld grotendeels op is en minder rendeert. Er wordt structureel € 7 miljoen bezuinigd op de portefeuille Vrije Tijd. De marketingfunctie (toerisme) en aanjaagfunctie (cultuur en sport) van de provincie worden gecombineerd in het programma Vrije Tijd. CDA Brabant


Karen Neervoort, algemeen directeur van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, vindt het alarmerend dat cultuur buiten de agenda wordt geplaatst, terwijl de Brabantse culturele sector juist zo goed bezig is op gebied van internationalisering, innovatie en samenwerking. Berly Walrave, onderwijsmanager International Event, Music & Entertainment Studies, stelt dat hiermee een belangrijke levensader van de economie wordt weggenomen. Bron


Marilyn Jongenelen, Theo ­Andriessen, Marc Eysink Smeets en Ap de Vries van De Kunst van Brabant betogen dat het provinciebestuur voorbij gaat aan de betekenis van cultuur voor de Brabantse samenleving. Brabanders vinden cultuur belangrijk, en vele Brabanders zijn bezoekers en vrijwilligers. Cultuur draagt bij aan economische expansie en werkgelegenheid, en de sector realiseert veel inkomsten. Met dit akkoord schiet de provincie zich in de eigen voet en vervreemdt zich van grote groepen Brabanders. Brabants Dagblad


Zonder de Brabantse theaters, culturele centra en toneelgezelschappen was Maartje van de Wetering nooit actrice geworden bij Flikken, of winnaar bij Maestro. Ze roept Brabant op niet haar gezicht te verliezen, en de vruchtbare culturele voedingsbodem te waarborgen. Brabants Dagblad


Peter Dictus, cultuurproducent bij Bureau Pees, stelt dat er een grens is aan het beledigen van alles waar de kunsten voor staan. Het terugdraaien van subsidies past niet in de systematiek van overheidslagen, en komt niet overeen met het verkiezingsprogramma van Lokaal Brabant. Brabants Dagblad


Vrijetijdswetenschapper Nienke van Boom stelt dat cultuur beschouwen als hobby zowel een miskenning is van het enorme belang van de vrijetijdssector, als van de waarde van cultuur. Mestmag, Brabants Dagblad


Tommy Wieringa beklaagt zich in zijn column voor het NRC over bestuurders "die zich al jaren denigrerend uitlaten over alles wat naar cultuur zweemt". Het Brabantse coalitieakkoord is hiervan het voorlopige eindpunt. "In Brabant is te zien wat Nederland te wachten staat". NRC


De Kunst van Brabant (dKvB ) luidt de noodklok nu er voor het eerst geen gedeputeerde voor cultuur is benoemd en het voornemen bestaat om cultuur als provinciale kerntaak af te bouwen. Daarmee gaat de Brabantse coalitie voorbij aan de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse economie, aan het onderwijs en aan het woon-, werk- en vestigingsklimaat in onze provincie. De Kunst van Brabant


De Kunst van Brabant vreest dat er onder het nieuwe bestuur in de provincie Noord-Brabant een kaalslag gaat plaatsvinden in de culturele sector. Dat leidt de belangenorganisatie af uit het bestuursakkoord dat de partijen VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant hebben gesloten. Een van de hoofdpunten uit dat akkoord is dat cultuurbeleid niet langer een kerntaak is van de provincie. Brabant Cultureel  


Nieuwsbrief van De Kunst van Brabant over de acties tegen de beleidsvoornemens van het nieuwe provinciebestuur inzake cultuur, dd 10 mei. De Kunst van Brabant


Wegvallen van provinciale gelden betekent een serieuze bedreiging voor makers, artiesten, instellingen, festivals en cultuureducatie en -participatie. Gemeenten kunnen het gat dat dreigt te ontstaan niet zomaar opvangen, zeker nu niet. Het betekent ook dat geld vanuit OCW, dat alleen door matching naar Brabant komt, eveneens wegvalt. De Kunst van Brabant roept de culturele sector op te protesteren d.m.v. beeld/video/rap/statement. Inzenden voor 13 mei. De Kunst van Brabant , Tilburgers.nl


De kunst- en cultuursector  in Noord-Brabant is ontzet door de plannen die het nieuwe provinciebestuur op 7 mei bekendmaakte. Hun subsidies worden de komende jaren grotendeels afgebouwd. "Het is een schande. Elke boerenlul kan dit opschrijven", vertelt een woedende Jack Timmermans van dansgezelschap De Stilte in Breda. Omroep Brabant


De cultuursector in Noord- Brabant is onthutst over wat de nieuwe coalitie in het provinciehuis wil met kunst en cultuur. ‘Het is dieptriest’. Er klinkt protest van alle kanten. Eindhovens Dagblad, inlog vereist


Geen provinciale subsidies meer voor cultuur. Dat valt slecht bij sommige West-Brabanders: ‘Het hele kaartenhuis kan instorten’. BN – De Stem , inlog vereist


De Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD) reageert met gemengde gevoelens op de inhoud van het nieuwe Brabantse coalitieakkoord, blijkt uit zijn schriftelijke reactie op 7 mei. Zorgen zijn er bij Jorritsma over de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen op sport en cultuur.  Eindhovens Dagblad


De fractievoorzitters van PvdA, D66, GroenLinks en SP in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Breda, Helmond en Tilburg spreken  zich uit tegen het voornemen van het nieuwe provinciebestuur in Brabant om vanaf 2023 jaarlijks 7 miljoen euro minder uit te geven aan sport, cultuur en vrijetijdseconomie. Net als hun collega's in de provincie proberen ze het nieuwe provinciebestuur nog op andere gedachte te brengen. Op 20 mei  praten Provinciale Staten over het nieuwe bestuursakkoord. Brabants Dagblad


“Het is schandalig kortzichtig!” Zo vat oud-gedeputeerde Henri Swinkels (SP) het cultuurgedeelte van het nieuwe bestuursakkoord van de provincie samen. Hij zette zich als gedeputeerde vier jaar lang in voor cultuur. Hij voorziet nu een groot probleem voor de culturele sector. Als de provincie geen geld meer geeft, gaan andere overheden dat waarschijnlijk ook niet doen. “Vaak zorgt provinciale subsidie ervoor dat daarna ook het Rijk en de gemeente gaan subsidiëren.” Dus als de provinciale subsidie wegvalt, kunnen ook de andere subsidies wegvallen. Omroep Brabant


Rob Schoonen herinnert zich in zijn column n.a.v.de maatregelen, die het nieuwe Brabantse G.S. voorstaat, Joep Baartmans, een gedeputeerde, met een bijzondere voorliefde voor cultuur, die zich sterk maakte voor de cultuursector. Eindhovens Dagblad, inlog vereist 


‘’En dat een hele kleine minderheid in Brabant, namelijk de boeren, het gelukt is met agressieve slogans en bedreigingen de macht te grijpen, is strategisch gezien in ieder geval bijzonder. Dat ze er nu een tijdje langer over mogen doen om wat milieuvriendelijker te worden, vind ik erg, maar het zat er allemaal wel in. Ik begrijp alleen niet waarom als onderdeel van de agrarische victorie het provinciale cultuurbeleid met kennelijke graagte in de gierput wordt gedonderd. “ Column Tony van der Meulen, Brabants Dagblad. Brabants Dagblad


'Brabant krijgt dankzij VVD, CDA en FvD een bestuur vóór de boeren en tegen kunst & cultuur' Columnist Leon Verdonschot schrijft een open brief aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Nieuwe Revu


Frank Lammers trekt ten strijde tegen het nieuwe provinciebestuur. Met name het ontbreken van een gedeputeerde voor cultuur stoot hem tegen de borst. Omroep Brabant


Beeldend kunstenaar Ralph Posset komt met protestactie tegen voorstellen  in het bestuursakkoord, met name dat de kunst- en cultuursector zich moet gaan voorbereiden op een geleidelijke afbouw van subsidies. Omroep Brabant


‘’Brabant, waar cultuur synoniem is geworden met folklore, heeft zijn cultuurportefeuille deze week afgeschaft, de post is opgeheven. Wat er na de bezuinigingen van over is, is ondergebracht bij de gedeputeerde voor Vrije Tijd en Erfgoed. Ook de afdeling milieu is verdwenen. De Hunnen van de Farmers Defence Force hebben het bestuursakkoord gedicteerd; CDA, VVD, FVD en Lokaal Brabant voeren het uit. Zowel op het land als in de cultuur: Roundup, zover het oog reikt. In Brabant is te zien wat Nederland te wachten staat.’’ Tommy Wieringa in zijn column in NRC, waarin hij de minachting voor de kunsten aan de kaak stelt.  NRC


Column van Yvo Nafzger over de Brabantse bezuinigingen op cultuur. NPO Radio 1


‘’Wat in Brabant gebeurt, staat niet op zichzelf. Niet elke regio zal het zo voor zijn kiezen krijgen als het zuiden, maar verdeeldheid – het enige levensdoel van FvD – zal ook elders de kop opsteken. De gesubsidieerde cultuur zal er met moeite overleven, de ongesubsidieerde kunsten alleen voor zover ze het van aalmoezen en lokale rijke ondernemers mogen blijven doen. Of de massa. Als de inflatie toe gaat slaan, en dat gaat beginnen met de stijgende prijzen voor biertjes op een anderhalve-meter-terras en de tickets voor anderhalve-meter-musea en exclusieve anderhalve-meter-concerten, gaat de kunst terug naar gratis door en voor liefhebbers, en exclusief  en hoogkwalitatief voor de allerrijksten.’’ Wijbrand Schaap over een extreem zwakke minister, een tot op het bot verdeelde cultuursector, een politiek klimaat waarin populisme de wind mee heeft, en de pandemie. Cultureel Persbureau


Brabantse Forum-stemmers : ‘Bezuinigen op cultuur is niet verkeerd’. Brabants Dagblad


De boeren zijn de winnaars, de natuur en de cultuursector de verliezers. De Volkskrant  , Trouw

Heb je aanvullingen op ons overzicht?

Laat het mij weten.