Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Afgelopen jaar hebben Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant reflectiekaarten voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld, die vanaf nu te bestellen zijn. De reflectiekaarten geven handvatten om met leerlingen te reflecteren op lesstof die aansluit bij culturele activiteiten of de actualiteit. Sinds 2019 bieden de organisaties reflectiekaarten aan als hulpmiddel voor het primair onderwijs. Deze worden veel gebruikt door scholen en intermediairs in heel Brabant. Nu kunnen de kaarten ook in het voortgezet onderwijs ingezet worden.

Reflecteren op wat er speelt

De reflectiekaarten zijn een tool om in te zetten bij verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. Vooral bij kunst- en cultuurvakken, maar ook bij andere vakken als onderdeel van burgerschaps- en persoonsvorming. De kaarten geven handvatten om met leerlingen te reflecteren op lesstof behorende bij culturele activiteiten of de actualiteit: dat wat er in de maatschappij leeft of in de klas speelt. Gebruik de kaarten tijdens lessen, bij projecten of in een mentorles. Zet de kaarten klassikaal in of laat leerlingen in groepjes werken onder begeleiding. 

Het laten stilstaan van de leerling door het voeren van een reflectiegesprek zal bijdragen aan de totale persoonsvorming van de leerling Monique Fischer
De reflectiekaarten zijn vakoverstijgend in te zetten en sluiten daarin perfect aan bij het voorgezet onderwijs Maaike van den Brule

Ontdekken wie je bent

Imke Donkers (Erfgoed Brabant) en Franny Meijer (Kunstloc Brabant) hebben de reflectiekaarten vo in co-creatie met MFConsulting (Monique Fischer) en Buro Co (Maaike van den Brule) ontwikkeld. De kaarten zijn op meerdere momenten in het traject door een klankbordgroep van docenten uit het voortgezet onderwijs en intermediairs werkzaam in het voortgezet onderwijs getest en aangescherpt. 

Ontwikkelaar Monique Fischer gaat in op het belang van reflecteren: ‘De wereld waarin onze leerlingen opgroeien is snel en vol indrukken. Leerlingen springen van vak naar vak, maar ook buiten school bijvoorbeeld van bericht naar bericht. Het ontdekken van wie je bent is niet vanzelfsprekend, het vraagt veel begeleiding en het is zo ontzettend belangrijk. Leerlingen op het voortgezet onderwijs staan middenin dit proces. Het doel wat wij hebben willen bereiken met het ontwikkelen van deze kaarten is om de docent en de leerlingen te helpen dit proces een kans te geven in combinatie met activiteiten.' 

Maaike van den Brule vult aan: ‘De reflectiekaarten vo zijn vakoverstijgend in te zetten, waarmee ze echt van toegevoegde waarde voor het voortgezet onderwijs zijn. Ze zijn te gebruiken bij alle vakken, waarbij kunst en cultuur vaak een mooie invalshoek is om in gesprek te gaan. Bij de versie voor het voortgezet onderwijs zijn ook verwerkingsopdrachten toegevoegd, waardoor leerlingen zich meer bewust zijn van de verandering in hun denken.’ 

De kaarten zijn vanaf nu te bestellen via de website van De Cultuur Loper.

 

Bestel de reflectiekaarten

Vragen over de reflectiekaarten?

Neem contact met mij op.