Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Afgelopen week hebben organisaties en makers die een bijdrage ontvangen uit de proeftuin internationalisering bericht gekregen. 97 plannen en 37 aanmeldingen voor de opleiding online marketing waren goed voor een totaal gevraagd bedrag van €725.189. In deze eerste ronde wordt een totaalbedrag uitgegeven van €418.729,50. Dit bedrag is verdeeld over de B5 en de rest van de provincie, en over 63 projecten en 15 opleidingsplekken.

De plannen zijn bekeken door een klankbordgroep van drie landelijk deskundigen op het gebied van internationalisering. Op basis van het advies van de klankbordgroep, een beoordeling of de plannen aansluiten bij het doel van de proeftuin én op basis van spreiding van locaties en disciplines, heeft de werkgroep Internationalisering beslissingen genomen over toekenning.

Hieronder staan alle organisaties per aandachtsgebied die een bijdrage ontvangen. Zij gaan met hun plannen aan de slag. In april, mei 2020 organiseert de werkgroep internationalisering kennisdelingsbijeenkomsten om de resultaten uit de proeftuin op te halen. Deze worden gedeeld en gebruikt voor het advies aan bestuurders.

Werkbezoek/reisbeurs

Breda
Beaux Jazz
Fatima Beker
Bo Stokkermans
Curieus/Imagination Lab

Eindhoven
This is LOVSKI
Dutch Invertuals
Tommy Köhlbrugge
Thijs Rooijakkers
Alzuarr
Sanne Nies
Wessel Verrijt

Tilburg
Theaters Tilburg
Zwermers
Thomas Swinkels
RUBRfilm

Overig
Jola Hesselberth (Kaatsheuvel)
Het Wilde Oosten (Schijndel)

Seed funding

Breda
De Stilte

Eindhoven
BioArt Laboratories

Tilburg
Michiel van der Kley

Den Bosch
Willem Twee Studio’s

Overig
EKWC
Stichting AIR Netwerk Brabant

Bezoekersprogramma’s

Breda
Graphic Matters
BUTFF
BredaPhoto 

Eindhoven
Playgrounds
DOCfeed
Night of the Nerds 

Tilburg
Festival Circolo
Cinecitta

Den Bosch
Theaterfestival Boulevard

Publiekspilots

Eindhoven
Strijps Kamerkoor
Manifestations: Art, Tech & Fun
International Theater Collective

Tilburg
Poppodium 013
Corpo Maquina

Internationaal aanbod

Tilburg
Kamerata Zuid

Overig
MAKAS (Drunen)

Residenties

Breda
Witte Rook/Stedelijk Museum Breda

Eindhoven
Beeldenstorm/Daglicht
United Cowboys
Watershed: a roof for writers

Tilburg
PARK Platform for Visual Artists
Muziekpodium Paradox
EELT Theatercollectief

Overig
Ecodorp Boekel
AIR Kantine Dorpsplein Budel

Netwerken

Breda
Theaterwerkplaats Tiuri
Leine Roebana
Club Solo 

Eindhoven
Architectuurlessen
MAD 

Tilburg
Solar World Cinema
Wobby.club
Human Rights Tattoo

Den Bosch
Francesca Lazzeri
Social Label
The Balansirovka Art Project
Cor Unum
Grafisch Atelier Den Bosch

Helmond
Museum Helmond

Overig
Park Zuiderhout/AIR De Missie (Teteringen)
Koninklijke Sophia’s Vereeniging (Loon op Zand)

Opleiding Online Marketing

Breda
Katja Wevers (Beaux Jazz)
Niek Nellen (Blind Walls Gallery/Graphic Matters)
Jessica van der Werf (MEZZ)
Ditte Ooms (BredaPhoto)
Kim van Zwietering (de Stilte)

Eindhoven
Otis Overdijk (Dutch Design Foundation)

Tilburg
Max Majorana (De Link)
Carlijn Engelhart (De Nieuwe Vorst)
Ingrid de Laat (Het Zuidelijk Toneel)

Den Bosch
Maan Leo (Design Museum)
Chris Verheijen (Willem Twee)
Claire van Nunen (Bosch Parade)

Helmond
Maria Vermeer (Bibliotheek Helmond Peel & VVV Helmond)

Overig
Marije van den Oever (Stichting The Loods HOF en The Loods Creative Lab – Roosendaal)
Kyki Vermaire (AIR Platform Brabant)

Eindhoven en Tilburg overvraagd

In Eindhoven en Tilburg werd de proeftuin overvraagd; als gevolg daarvan is in de tweede ronde alleen geld beschikbaar in Breda (€17.000), ‘s‑Hertogenbosch (€40.000), Helmond (€40.000) en de rest van de provincie (€15.000). De verwachting is dat plannen en projecten voor deze tweede ronde eind januari, begin februari ingestuurd kunnen worden.

Overige activiteiten

Het bedrag uit de proeftuin wordt ingezet op verschillende onderdelen. Het grootste deel is bestemd voor financiële ondersteuning van plannen uit het veld. Daarnaast is een deel gereserveerd voor het organiseren van bijeenkomsten voor het veld, die gericht zijn op kennisdeling, ontmoeting en de verduurzaming daarvan. Ook is een klein deel gereserveerd voor de verbinding met de andere programmalijnen (zoals publiekswerking en talentontwikkeling). In de loop van 2020 weten we of we een mogelijk restbedrag van deze twee laatste onderdelen in een derde ronde ter beschikking kunnen stellen.

Meer weten over internationalisering?

Neem contact met mij op.