Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Samen met Breda PhotoCross-LinxFestival CircoloNovember Music en Theaterfestival Boulevard heeft Kunstloc een project opgezet dat tot doel heeft om door de krachten te bundelen op het gebied van marketing. En zo te werken aan betere profilering en het afstemmen van aanbod en afname. Andere festivals worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten. De werkwijze binnen dit project is overdraagbaar en kan zo uiteindelijk de hele Brabantse cultuursector versterken.

Vormen van een helder klantbeeld

De festivals worden op gezamenlijke basis ondersteund bij het vormen van een helder klantbeeld dat voortkomt uit (publieks)onderzoek. Op basis van dit klantbeeld zal vervolgens gewerkt worden aan het formuleren en implementeren van communicatiestrategieën en het verder vergroten van kennis en middelen bij de festivals. Dit stelt de deelnemende festivals in staat om het publiek effectiever te benaderen en de beleving van de bezoeker en de branding daar waar mogelijk verder te verbeteren. Ook geeft de gezamenlijke aanpak de mogelijkheid tot het provincie breed analyseren van vraag en aanbod en het aanbod in Brabant te vergelijken met dat in andere provincies.

De samenwerking krijgt vorm in vier modules:

  • Analyse van de aanwezige klantdata door specialisten van de NHTV;
  • Gezamenlijke implementatie van een CRM systeem;
  • Een onderzoek naar de mogelijkheden van Big Data;
  • Gezamenlijke inkoop en afstemming van publieksonderzoek.

Analyse door de NHTV en het onderzoek naar Big Data zijn trajecten die samen met de vijf eerder genoemde festivals vormgegeven. De andere twee modules staan open voor alle festivals die geïnteresseerd zijn.