Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

VSBfonds trekt het land in

Het VSBfonds, een particulier vermogensfonds dat financiële steun biedt aan initiatieven voor mensen die actief willen meedoen aan de samenleving, is gestart met Donatie op Locatie in Noord-Brabant. Omdat er nog weinig aanvragen uit Brabant komen, houdt het VSBfonds in samenwerking met Kunstloc Brabant spreekuren in de LocHal. 

Waar tot voor kort het meeste donatiebudget opging in de randstedelijke gebieden, is het nu de bedoeling meer sociale projecten in de provinciale gebieden te steunen. En de provincie Noord-Brabant is er daar één van. Medewerkers van het VSBfonds trekken daarom het land in om te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Dat doen zij in de regio waar het project zal plaatsvinden. Daarvoor werkt het VSBfonds samen met een aantal regionale partners door heel het land – waaronder Kunstloc Brabant.

Heb jij een mooi idee?

Heb jij een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap?

Kom dan naar een van de spreekuren bij Kunstloc Brabant. En kijk of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij het VSBfonds.

De eerstvolgende spreekuren vinden plaats op 27 februari en 30 april 2020.

Let op: je moet je vantevoren aanmelden via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl of 030 230 3306.

Meld je aan

Over het VSBfonds

Het VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Meer informatie