Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het Fonds Podiumkunsten kent aan PLAN Talentontwikkeling Brabant een jaarlijkse subsidie van €225.000,- toe (2017 - 2018) voor talentontwikkeling in de regio. We vinden het goed om het zien dat de werkwijze TalentHub Brabant op deze manier landelijk erkenning krijgt. We zetten daarmee een mooie eerste stap in de ambitie van de provincie Noord-Brabant om zich landelijk te profileren als regio voor talentontwikkeling.

Methode TalentHub Brabant

Gezamenlijk werkten de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en bkkc de afgelopen jaren aan een nieuwe werkwijze op het gebied van talentontwikkeling. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat het talent centraal staat. Talenten worden erkend en gedragen door nieuwe netwerken die bestaan uit gezelschappen, galleries, musea, festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. Deze netwerken, ontwikkel- en productiebiotopen zogezegd, vormen samen TalentHub Brabant.

Uit het advies van de adviescommissie Fonds Podiumkunsten:

"De commissie vindt dat PLAN er, met deze aanvraag en haar lopende activiteiten, in slaagt haar ambitie waar te maken om een voorbeeld te zijn voor de rest van Nederland op het gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten door bestaande instellingen.” “Door de kwaliteit en diversiteit van de partners in de samenwerking zijn daadwerkelijk zeer uiteenlopende vormen van talentontwikkelingstrajecten en podiumkunst mogelijk.”

Talenthubs voor elke discipline

In Brabant werkt de kunst- en cultuursector al ruim drie jaar via meerdere deelprojecten samen volgens deze werkwijze. PLAN is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook TalentHubs voor andere disciplines. Mestmag.nl schreef vorig jaar een artikelenreeks over de verschillende TalentHubs in Brabant:

Al deze nieuwe netwerken stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen beschikbaar ten behoeve van talenten, waarvoor ze gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Zo worden talenten optimaal ondersteund en begeleid, kunnen ze hun artistieke signatuur ontwikkelen, krijgen ze binding met hun (toekomstige) publiek en wordt hun werk geïntroduceerd bij professionals, de politiek, fondsen en de media.

Programma TalentHub Brabant

Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in talentontwikkeling uiteindelijk niet alleen heel goede kunstenaars oplevert, die midden in de samenleving staan, maar ook een sterkere kunst- en cultuursector. De ervaring van de afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant doen besluiten sterk in te zetten op talentontwikkeling, volgens de werkwijze TalentHub Brabant.

Met de provincie werken op dit moment gezamenlijk aan de uitwerking van het programma TalentHub Brabant 2017-2018.

Meer weten over talentontwikkeling?

Neem contact met mij op.