Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. Met de regeling stellen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Dit zijn cultuurcoaches en buurtsportcoaches die cultuur, sport, het sociale domein en onderwijs met elkaar verbinden.

Nieuwe kansen

De nieuwe regeling heeft een andere focus en er is meer budget beschikbaar. Kunstloc Brabant ziet dit als een mooie kans voor Brabantse gemeenten om het aantal cultuurcoaches uit te breiden. Hierdoor kunnen we nog meer scholen helpen bij het vormgeven van cultuureducatie. Want wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans hebben om kennis te maken met kunst en cultuur. Zodat ze de samenleving met een open, onderzoekende blik en verbeeldingskracht tegemoet kunnen treden.

Bijeenkomsten

De komende tijd organiseert het LKCA verschillende bijeenkomsten voor betrokkenen bij de Brede Regeling Combinatiefuncties, ook in Brabant. Het doel van deze bijeenkomsten is informeren over de nieuwe regeling, maar ook landelijke ontwikkelingen en de nieuwe monitor BRC komen aan bod. Om de bijeenkomsten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de lokale/regionale situatie, kunnen geïnteresseerden voor 27 maart via een vragenlijst aangeven welke thema’s centraal mogen staan. Deze thema’s komen dan terug tijdens de bijeenkomsten die gepland staan op:

  • 14 mei | Noord-Oost Brabant
  • 20 mei | Zuid-Oost Brabant
  • 21 mei | West-Brabant
  • 22 mei | Hart voor Brabant