Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Talent moet je koesteren, vinden we in Brabant

Niet zo gek dus dat organisaties in de kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse gemeenten de komende jaren hoog inzetten op talentontwikkeling in de professionele kunsten. En wel met een unieke aanpak – TalentHub Brabant – die talenten ondersteunt vanuit een netwerk van ketenpartners uit de kunstdiscipline waarbinnen het talent zich ontwikkeld. Je kunt deze talenten vanaf nu volgen via één platform. Met trots lanceren we TalentHub Brabant!

Bekijk alle talenten op talenthubbrabant.nl

Zes hubs, meer dan zestig talenten, ruim veertig partners

In de TalentHub krijgen talenten uit verschillende disciplines ondersteuning op maat via een netwerk van festivals, onderwijs, productie- en distributiebedrijven, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. De talenten worden door deze organisaties zelf gekozen. Zij stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen ter beschikking. Zo ontwikkelen talenten – gedragen door een professioneel netwerk – hun artistieke signatuur, krijgen ze binding met hun (toekomstige) publiek en wordt hun werk geïntroduceerd bij professionals, de politiek, fondsen en de media. Op dit moment zijn er zes hubs actief:

• WOLK – Letteren
• Music Hub – Actuele muziek en popmuziek
• PLAN – Dans, Theater en Circus
• jump! – Beeldende kunst
• Next – Film en av
• Design to market – Design

Op korte termijn komen er meer talenthubs, talenten en partners bij.

Blijf op de hoogte met de TalentHub nieuwsbrief

De rol van Kunstloc

Tijdens een werkconferentie van bkkc (nu Kunstloc), de Kunst van Brabant en Provincie Noord-Brabant in 2015 hebben we met meer dan zeventig vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector input voor een gezamenlijke ambitie en werkwijze op het gebied van talentontwikkeling verzameld. Kunstloc Brabant is projectleider van het daaruit voortkomende overkoepelende programma TalentHub Brabant. Wij voorzien de hubs van advies, bijvoorbeeld over het formeren van een nieuwe hub of over het aanvragen van subsidie bij de provincie. Ook organiseren wij overkoepelende activiteiten, zoals interdisciplinair overleg tussen de coördinatoren van de hubs. Daarnaast doet Kunstloc de nulmetingen bij de talenten, op basis waarvan het verdere talentontwikkelingstraject kan worden gebaseerd.

Meer weten over TalentHub Brabant?

Neem contact met mij op.