Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In Brabant willen we graag dat iedereen zijn of haar aangeboren creativiteit moet kunnen benutten èn ontwikkelen. Daarom ondertekenden in 2018 partners uit bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid de Wet op behoud van creativiteit, een manifest met zeven toekomstgerichte artikelen. De ondertekenaars, wet-houders genoemd, organiseren diverse activiteiten die helpen om de wet in de praktijk te brengen.

Brabant werkt aan creatieve groei

Kinderen zijn van nature creatief. Creativiteit maakt vindingrijk, zet aan tot onderzoeken, vrij denken, experimenteren en creëren. Eigenschappen die in de veranderende wereld steeds belangrijker worden. Toch staat creativiteit onder druk. Als volwassenen waarderen we zeker weten en controleren, boven experimenteren en onderzoeken. Terwijl creativiteit de sleutel is voor de samenleving en economie van de toekomst.
 
Daarom bouwden partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid afgelopen maanden de Wet op behoud van creativiteit. Het is geen echte wet, maar een manifest waarmee zij zich achter het gedachtegoed van de wettekst scharen. Iedereen die tekent, belooft zich sterk te maken om creativiteit in de samenleving te stimuleren. Zodat iedere Brabander zijn creatieve vermogen kan ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

De Wet op behoud van creativiteit is een initiatief van provincie Noord-Brabant en krijgt vorm in samenwerking met Kunstloc Brabant.

Breed gedragen

De Wet op behoud van creativiteit is een initiatief van Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Samen met Frits van Eerd (bedrijfsleven) en Cyrille van Bragt (onderwijs), ondertekende hij gisteren de zeven wetsartikelen als eerste.

Swinkels: "Creativiteit is de bron van vernieuwing en innovatie. Het laat je anders naar dingen kijken, onorthodoxe oplossingen verzinnen waardoor we ook complexe problemen kunnen oplossen. Het is een eigenschap waar je in alle aspecten van je leven iets aan hebt. En daarom moeten we al het mogelijke doen om creativiteit te behouden, te stimuleren en te versterken. Ik ben blij dat we daar brede steun voor hebben, en dat we met allerlei geledingen samen aan de slag gaan om dat te bewerkstelligen.”

Frits van Eerd, CEO Jumbo: “Vandaag is een prachtig initiatief van start gegaan. Dat kunnen we alleen maar omarmen."

Cyrille van Bragt, directeur MBO Helicon Helmond: “Als we in het onderwijs creativiteit nu niet omarmen, dan verliezen we onze relevantie." 

Zeven artikelen

De Wet op behoud van creativiteit bestaat uit zeven artikelen, in de vorm van beloftes, over onder meer het uitdragen van het belang van creativiteit, het scheppen van een omgeving  die uitnodigt tot onderzoeken, experimenteren en reflecteren en volop ruimte geven aan de spelende mens.

Meer info over de Wet op behoud van creativiteit

Wethouder worden?

Onderschrijf jij het belang van creativiteit? Meld je dan aan bij LinkedIn groep Wet op behoud van creativiteit.

Wil je contact met het projectteam van Wet op behoud van creativiteit? Mail dan met contact@wetopbehoudvancreativiteit.nl.

LinkedIn groep