Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In 2021 zijn wij gestopt met Klunky. Klunky was een online omgeving waar leraren en leerlingen in het primair onderwijs aan de slag konden gaan met lesmateriaal bij projecten en voorstellingen. Daarnaast konden scholen of culturele instellingen, via deze website, een eigen tentoonstelling samenstellen door ‘tastbare’ en originele kunstwerken te lenen. De lesmaterialen en video's die ook nu nog goed van pas kunnen komen in je lessen vind je hieronder.

VerderKijken Doordenken

VerderKijken DoorDenken is een lespakket dat bestaat uit meer dan tachtig kaarten met daarop bijzondere kunstwerken. Veel van deze kunst kun je in Noord-Brabantse musea bekijken of is te vinden in de openbare ruimte.

Als methodiek voor de vragen staat Visible Thinking centraal. Deze methodiek geeft je houvast om via diverse routines de kunstwerken te verkennen.

Lespakket VerderKijken DoorDenken

VerderKijken Doordenken

Welkom in het theater

Wil je je leerlingen voorbereiden op een bezoek aan een theater-, muziek- of dansvoorstelling? In dit korte tekenfilmpje benoemen kinderen wat ze gezien hebben, en wat wel en niet kan. Op een speelse manier wordt leerlingen zo de do's en don'ts van een theaterbezoek bijgebracht.

Video Welkom in het Theater

Welkom in het theater

VanDaan

Hoe komen kunstenaars tot inspiratie en ideeën voor een kunstwerk? VanDaan is een verhaal dat de leerlingen meeneemt op een ontdekkingstocht. Aan dit verhaal geven de leerlingen van groep 5-6 grotendeels zelf invulling: zij bedenken wat voor kind Daan is en hoe ze Daan kunnen helpen om verveling tegen te gaan en geïnspireerd te raken. 

De leerlingen maken kennis met allerlei kunstvormen. Ze verdiepen zich in de werkwijze van kunstenaars en hoe deze beginnen met het maken van kunst. Zo ontdekken ze zaken die Daan helpen om geïnspireerd te raken. De resultaten van hun onderzoek worden inzichtelijk gemaakt op een wandfries: een plek in het klaslokaal waar alle teksten en afbeeldingen getoond worden.

Lespakket VanDaan

VanDaan

Meer weten over cultureel aanbod voor het primair onderwijs?

Neem contact op met mij.