Tijdens het symposium van de AWTI begin februari werd een advies uitgebracht dat wetenschap, technologie en innovatie een veel sterkere rol moeten spelen in de maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan. Ik herken veel in dit advies. Wij maken ons bij Kunstloc al jaren sterk voor beleid waarin de inzet van kunst in andere sectoren wordt bepleit, met als doel om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen. Want wie zijn er beter in het meedenken over creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen dan kunstenaars?

Stap voor stap

Bij Kunstloc verbinden we kunstenaars aan partijen uit andere sectoren om gezamenlijk te werken aan een actueel vraagstuk. Op onze website vind je daarvan mooie voorbeelden. Om er één uit te lichten: eind vorig jaar zijn we samen met ZLTO gestart met FoodLab TOV, het derde FoodLab over veranderingen in de agrarische sector. Dit FoodLab gaat over de teelt ondersteunende voorzieningen. Door klimaatverandering, strengere regelgeving en producteisen van de consument zien tuinders zich genoodzaakt te werken met plasticfolies ter bescherming van hun gewassen. Die plastic overkappingen hebben invloed op de beleving van het landschap. Is het nog wel leuk wonen, werken en recreëren tussen al dat plastic? Kan het ook anders? Net zo efficiënt, maar mooier en vriendelijker, beter passend in het landschap? Kunstenaars en telers denken daar samen over na en wie weet ontstaan daarbij prachtige innovaties. Maar dan … om de opgedane kennis en de innovatieve plannen te realiseren wordt veel inzet en uithoudingsvermogen gevraagd. Het zijn vaak langdurige en taaie trajecten waar de initiatiefnemers in belanden. Gelukkig kennen wij steeds meer partijen die stug doorgaan en zich niet door bureaucratie laten ontmoedigen. Ook met kleine stapjes kom je vooruit. Maar het zou zeker helpen als vanuit beleidskaders wordt gestimuleerd om krachten en budgetten te bundelen.

Kunstloc-presentatie tijdens het symposium

Onze activiteiten worden ook landelijk opgemerkt. Zo werd Kunstloc uitgenodigd om tijdens het bovengenoemde symposium van AWTI een presentatie te geven over de inbreng van kunstenaars en designers bij duurzaamheidsvraagstukken. Leuk om te weten dat de organisatie van het symposium geraakt was door onze campagne Klik hier voor verbeelding #3. Het belang van verbeelding en creativiteit voor de hele samenleving wordt steeds meer onderkend. Het lijkt dus een logische stap om de inbreng van verbeelding bij transitieprocessen te faciliteren met beleid. En dan niet alleen met cultuurbeleid, maar met beleid voor alle maatschappelijke agenda’s.

Collega Netty van de Kamp als spreker tijdens symposium AWTI.

Kunstloc-presentatie tijdens het symposium

Een nieuwe beleidsperiode in aantocht

Over de belangrijke rol die de creatieve sector kan spelen bij maatschappelijke transities ging ook nummer 120 van Boekman, het tijdschrift van de Boekmanstichting over trends in kunst en cultuur. Hieron wordt gepleit voor uitbreiding van financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten die plaatsvinden op het snijvlak van kunst met andere sectoren, omdat over het algemeen de financieringsstructuren niet goed aansluiten op de innovatieve praktijk. En bovendien moet de creatieve sector meer betrokken worden bij de innovatieagenda, zodat er meer samengewerkt wordt en kennis makkelijker gedeeld kan worden. Helemaal mee eens! Dit jaar wordt het (weer) de uitdaging om sector overschrijdend en integraal samenwerken te laten landen in nieuwe beleidskaders voor de periode 2021-2024. Stap voor stap moet het een keer goedkomen!

Meer weten over kunst in de openbare ruimte?

Neem contact met mij op.

Liesbeth blogt

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020
Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Iedereen kan sinds juli het Monument voor Vrijheid in volle glorie bewonderen.

2 september 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020
Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020
Trek erop uit!

Trek erop uit!

Talentontwikkelingstraject De Kunstopdracht heeft verschillende mooie resultaten opgeleverd in de openbare ruimte.

16 juni 2020
Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020
Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Anne Wenzel ontwierp het kunstwerk voor het Anne Frankplein in Den Bosch. De vogel van keramiek staat symbool voor vrijheid.

3 juni 2020
Blog | Denken over herdenken

Blog | Denken over herdenken

Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd en we herdenken dit door de coronacrisis op een andere manier. Onze adviseur Liesbeth Jans schreef haar gedachtes over herdenken op in een blog.

30 april 2020
Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020
Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020
Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020
Blog | Innoveren met kunstenaars

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020
Blog | Kunst als een magneet

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019
Blog | De schoonheid van treinstations

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019
Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018