Vorige week, van 13 t/m 19 januari, was de eerste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Dat heeft geresulteerd in 33 subsidieaanvragen. Er is deze eerste ronde in totaal voor ruim €1.4 miljoen aan subsidie aangevraagd. Het totaal beschikbare budget voor heel 2020 is ruim €1,6 miljoen.

 

Procedure voor aanvragers 

Heb jij een subsidieaanvraag ingediend? Dan heb je als het goed is per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.   

Omstreeks 30 januari ontvangen alle subsidieaanvragers bericht over of hun aanvraag helemaal compleet is of dat er misschien nog aanvullingen nodig zijn. De gesprekken tussen de aanvragers en de onafhankelijke Adviescommissie Impulsgelden vinden plaatsen in de eerste twee weken van maart. Aanvragers krijgen dan de mogelijkheid om hun plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Op basis van de schriftelijke aanvraag en dit gesprek vindt vervolgens de beoordeling plaats.

Meer informatie over de procedure

Volgende indienmogelijkheden 2020

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2020 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. 

De volgende mogelijkheden om een subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen zijn:

  • tweede indientermijn: 20 t/m 26 april 2020
  • derde indientermijn: 21 t/m 27 september 2020

Neem genoeg tijd voor het schrijven van je aanvraag. Dien dus niet overhaast een aanvraag in, maar bereid je aanvraag goed voor. We denken graag met je mee en zijn beschikbaar voor advies. Zo kun je je plan aan ons voorleggen of met ons bespreken of je project in aanmerking komt voor een subsidie impulsgelden.

Impulsgeldenprogramma

De subsidie impulsgelden één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.