LinC Brabant is een programma voor professionals in de culturele sector binnen de provincie Brabant die willen groeien in hun zakelijk leiderschap. Het is een spin-off van het landelijke programma Leiderschap in Cultuur, en richt zich op talentvolle, innovatieve zakelijk leiders.

Leerprogramma LinC Brabant

  • Start: mei 2021
  • Kosten: €2500 (eigen bijdrage)
  • Deadline: Aanmelden kan tot 22 maart 2021

Tijdens het programma van één jaar werken we intensief aan diverse thema’s: persoonlijk leiderschap als zakelijk leider, waardecreatie en impact, innovatie en verandering, financiën en business planning, partnerschappen en public affairs; waarbij we de verbinding maken van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten.

Het programma is ervarings- en actiegericht. Gastdocenten en ervaringsdeskundigen reiken je stof aan waarmee je als deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar jezelf en je eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang.

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

Gezien het interactieve karakter van het traject kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

Labs: tijdens acht Labs van twee dagen ontvang je kennis over actuele thema’s en vraagstukken die van invloed zijn op de zakelijke kant van het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Onderwerpen van de Labs zijn onder andere persoonlijk leiderschap als zakelijk leider, nieuwe business- en financieringsmodellen, partnerschappen en public affairs, innovatie, marketing en publieksontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling: je werkt tijdens LinC Brabant aan je persoonlijke effectiviteit en leervragen door middel van begeleide intervisie bijeenkomsten.

Interventures: in teams ga je samenwerken aan complexe vraagstukken uit het Brabantse culturele veld in opdracht van externe partijen.

Brabantse LinC alumni uit eerdere edities worden betrokken bij het programma als klankbord en aandrager van de zogenaamde Interventure-opdrachten.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 22 maart 2021. De selectiegesprekken zullen op 30 en 31 maart 2021 plaatsvinden, online of in Brabant (nader te bepalen).

Aanmelden LinC Brabant

Webinar

Heb je interesse om in 2021 deel te nemen aan dit traject? Tijdens een webinar op donderdag 14 januari vertellen we je meer over het programma, en kun je al je vragen stellen.

Aanmelden webinar

Wanneer en waar?

Het LinC Brabant programma start in mei 2021. De 8 Labs van twee dagen vinden om de 1,5 maand plaats, op maandagen en de aansluitende dinsdagen. De intervisiebijeenkomsten zijn op maandag. Voor het interventure-onderdeel besluiten deelnemers gedurende het programma zelf wanneer zij bijeenkomen. Gemiddeld ben je als deelnemer gedurende het jaar een dag in de week met LinC Brabant bezig, en we raden aan hier de maandag voor vrij te houden. 

De bijeenkomsten vinden bij voorkeur op locatie in Brabant plaats. Indien dit niet mogelijk is, vanwege de maatregelen op dat moment, dan bieden wij een interactieve online versie van het programma aan.

Voor wie?

Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring en je wilt je skills op het gebied van zakelijk leiderschap ontwikkelen. Je werkt in de culturele sector binnen de provincie Brabant of wil graag een carrière switch maken naar het culturele veld. Je hebt de ambitie en potentie om de sector te veranderen en vernieuwen door er actief aan bij te dragen. Je hebt een HBO of universitaire opleiding gedaan of hebt een vergelijkbaar denk- en werkniveau. Je bent bereid om te leren en om nieuwe werkvormen en denkwijzen uit te proberen en hebt voldoende tijd om het programma te volgen (ongeveer één dag per week). Je bent aanwezig bij de verplichte bijeenkomsten. Bij de selectie van de groep streven we naar een zo divers mogelijke samenstelling.

Zij-instroom

Kom jij van buiten de culturele sector en zou jij graag een carrière switch naar het culturele veld maken? Neem jij een berg aan ervaring mee als leider in een andere branche? Er zijn enkele plekken vrij voor zij-instromers.

Samenwerking

De uitvoering van het programma is in handen van de Universiteit Utrecht (USBO) in samenwerking met Breda University of Applied Sciences, Tilburg University, Brabant C en Kunstloc Brabant.

Certificaat

Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht als bewijs van deelname.

Meer weten over LinC?

Neem contact op met LinC via LinC@uu.nl, of bel naar 030 253 8971 (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO).