Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

Herstelsteun voor de amateurkunst

Wij zetten de herstelgelden van OCW in om verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst te versterken. We werken samen met lokale ondersteuners en gemeenten om dit voor elkaar te krijgen.
Herstelsteun voor de amateurkunst