Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in de samenleving. Voor Kunstloc Brabant zoeken we een innovatieve en ondernemende toezichthouder met een brede publiek-maatschappelijke scope. Versta jij de kunst van het toezichthouden? Dan is deze functie iets voor jou!

Wie zoeken we?

Kunstloc Brabant is een jonge, professionele organisatie in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht. De raad houdt toezicht op een professionele adviesorganisatie, die voornamelijk wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant, waarbinnen sprake is van een sterk veranderend krachtenveld. De Raad van Toezicht is op zoek naar een brede generalist en integrale toezichthouder die met zijn of haar benoeming bijdraagt aan de complementariteit en diversiteit in de raad. Jij hebt kennis van moderne bedrijfsconcepten en ondernemerschap, en ervaring in het verbinden van kunst en cultuur aan maatschappelijke sectoren. Daarnaast heb je op strategisch niveau ervaring met organisatieontwikkeling en cultuurveranderingsprocessen in een innovatieve omgeving.

Over Kunstloc Brabant

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor de provincie Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleert Kunstloc Brabant de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. Zij doet dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Op basis van het uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord-Brabant werkt Kunstloc Brabant voor gemeenten, onderwijs, de culturele sector, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Kunstloc Brabant is een fusieorganisatie die medio 2018 is ontstaan uit Kunstbalie en bkkc. Kunstbalie fungeerde als uitvoeringsorganisatie voor het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en bkkc vervulde eenzelfde functie op het gebied van de professionele kunsten.

Met de fusie wil Kunstloc Brabant de integraliteit van het cultuurbeleid en daarmee de effectiviteit ervan vergroten. Met de totstandkoming van de nieuwe organisatie is de intermediaire structuur versterkt. Dit stelt de provincie Noord-Brabant in staat de regisserende rol te vervullen, waarmee zij zich onderscheidt van andere provincies, en is een structuur gecreëerd om deze rol op het niveau van BrabantStad invulling te geven.

meer over Kunstloc Brabant

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis en ervaring kwijt kunt? Stuur dan voor 8 maart 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jolanda Salari, senior managing consultant Berenschot Search, via j.salari@berenschot.nl. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met haar op via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de functie. 

download de uitgebreide profielschets [PDF 600kb]

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 12. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Kunstloc Brabant. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht van Kunstloc Brabant in week 14. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van een nieuwe toezichthouder vóór 1 mei 2020.