Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Deze tweedaagse training gaat verder waar de training Art Based Learning eindigde, bij het uiteindelijk doel van Art Based Learning: een creatieve daad stellen, vormgeven van creatieve ideeën.

Dit vormgeven gaat hand in hand met artistiek onderzoek. Deze training zoomt daarom in op vijf van de twaalf aspecten van een artistiek denkproces, zoals geïdentificeerd door dr. Jeroen Lutters, lector Kunsteducatie van ArtEZ University of the Arts:

  • abductief denken (werken met vermoedens)
  • aleatorisch denken (werken met toeval)
  • allegorisch denken (werken met beelden)
  • associatief denken (werken met verbindingen)
  • affirmatief denken (werken met positieve bevestigingen).

Deze training kan altijd gevolgd worden, ook zonder dat je de training Art Based Learning hebt gedaan en ook als je geen (CKV-)docent bent. Wel wordt er in de training aandacht besteed aan de vernieuwingen in het CKV-examenprogramma sinds 2017-2018. In domein C: Verdieping wordt van leerlingen verwacht dat zij een ‘artistiek creatief proces onderzoeken’. Veel CKV-docenten zijn op zoek naar manieren om leerlingen bij deze kunstzinnige vorm van onderzoek te begeleiden. Maar wat houdt artistiek onderzoek nu precies in? In hoeverre verschilt het van klassiek-academisch onderzoek? Hoe verschilt artistiek onderzoek van het gebruikelijke onderzoek dat leerlingen doen ter voorbereiding van een maakopdracht in een kunstvak? 


 

Trainingsprogramma

In de training Artistiek Onderzoek leer je hoe jij zelf en hoe je met (CKV)-leerlingen een artistiek onderzoek kunt opzetten. De focus ligt daarbij op het stimuleren van de 21e-eeuwse vaardigheid ‘creatief denken’. Daarnaast leer je over het uitvoeren van onderzoek dat gebaseerd is op analyse, praktijk en reflectie en hoe dit soort onderzoek kan bijdragen aan verdieping en persoonsvorming.

Als huiswerkopdracht ontwerp en verricht je zelf een artistiek onderzoek. Tijdens de tweede trainingsdag bespreken we samen de resultaten van dit onderzoek en kijken we hoe het geleerde toegepast kan worden in de eigen (kunsteducatieve) praktijk.

Het programma vindt plaats in een creatieve werkplaats. Tijdens de fysieke bijeenkomsten is ruimte voor casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen en uiteraard intervisie.

Over de trainer

Famke Sinninghe Damsté, hoofd Art Based Learning Centre van ArtEZ,combineert al 20 jaar een onderwijspraktijk met een maakpraktijk in de kunsteducatie en de kunsten. Na haar studies Zang Lichte Muziek en Nederlands begon ze als redacteur in de wereld van de radio, met als hoogtepunt haar VPRO-serie ‘I could write a book’, over Nederlandse schrijvers en jazz. In 2011 richtte ze Maanstrand op, onder welke vlag ze cd’s, boeken en kunsteducatieve projecten produceert. In 2017 behaalde zij de master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar deed ze onderzoek naar de relatie tussen kunstonderwijs en Bildung, wat haar in contact bracht met de Art Based Learning-methode van Jeroen Lutters en Janeke Wienk. 

Over de trainer

Praktisch

Data: Dinsdag 16 januari en dinsdag 6 februari 2024 – beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur (inclusief lunch)

Locatie: Nieuwe Veste, Molenstraat 6 in Breda

Deze training wordt georganiseerd door Kunstloc Brabant in nauwe samenwerking met Nieuwe Veste (Breda) en bureau CiST (Tilburg). Door de honorering van een aanvraag van Impulsregeling zzp’ers bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zijn de deelnemerskosten laag. 

Let op: Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk woensdag 20 december 2023.   

Aanmelden

Wil je meer weten over deze training?

Neem contact op met mij